Agenda van Maart 2019

Logo Bogerman

Verenigingsavond

04/03/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  C. Schaap

Onderwerp: Fillipenzen 2:1-18

bijbel

Bijbelkring

06/03/2019 - 11:00 - 13:00
Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 2: 1-13 en 4: 6-8
Bidden

Gebedskring

06/03/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Wijkactiviteiten

Wijkmiddag

07/03/2019 - 14:30 - 16:45

Op donderdag 7 maart a.s. is Louis Fraanje te gast met z'n nieuwste natuurpresentatie: 'Veluws wild in de seizoenen'. Hij is naast een begenadigd verteller ook een zeer getalenteerde natuurfotograaf. Met zijn vrouw Fransien zwerft hij over de heide en door de bossen van de Veluwe en zij nemen u mee op zoek naar de grote en kleine wonderen in de natuur.

bijbel

Bijbelkring

07/03/2019 - 20:00 - 22:00
Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 2: 1-13 en 4: 6-8
Activiteit

Liturgie ochtenddienst 10 maart 2019

10/03/2019 - 10:00 - 11:15
Voor liturgie zie bijlage
Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

11/03/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo hervormde mannenbond

Jaarvergadering M.V. Calvijn en M.V. Johannes Bogerman

11/03/2019 - 20:00 - 22:00
UITNODIGING

Leden, hun echtgenotes en andere belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde jaarvergadering van de Herv. Mannenverenigingen op G.G. “Johannes Bogerman” en “Calvijn” te Katwijk, welke D.V. zal worden gehouden op:

bijbel

Vervolggroep

12/03/2019 - 20:30 - 22:00
Onderwerp: Noach (Ark en regenboog)
Activiteit

Wijkavond

14/03/2019 - 20:00 - 22:00

Donderdag 14 maart, aanvang 20:00 uur, in het KerkhaventjJack Nugter spreekt over “het nieuwe verbond in Christus”

-volleybal

Volleybaltoernooi voor 18 plussers

16/03/2019 - 20:00 - 22:30

Er wordt er door Commissie Oekraïne en De Boei een volleybaltoernooi georganiseerd. De gehele opbrengst gaat naar Commissie Oekraïne.

Kosten zijn €5, - pp (incl. 2 consumpties) 

Opgeven kan (per team of individueel) tot 10 maart via: oekrainejongeren@hotmail.com

Activiteit

Zondagsschool

17/03/2019 - 14:00 - 15:00
Bovenbouw Periodethema : Lijden en sterven

Ontrouwe herders 

Bijbelgedeelte : Ezechiël 34 vers 1-19

Tekst Ezechiël 34 v 23

Middenbouw Periodethema: Wonderen van Jezus

De opwekking van Lazarus 

Bijbelgedeelte : Johannes 11 vers 1 -46

Tekst: Johannes 11 vers 25b

4YOUth - jongerendienst

4Youth

17/03/2019 - 18:00 - 19:30

'Drank maakt meer kapot dan je lief is'.

Te veel mensen, jongeren en ouderen, gaan de fout in met het gebruik van verslavende middelen. We hebben er allemaal mee te maken, zelf of in onze omgeving. We zien mensen, levens, gezinnen kapotgaan. Juist onze hemelse Vader geeft de mogelijkheid om los te komen, om weer opnieuw te beginnen. Hij maakt heel wat kapot is gegaan.

Logo Bogerman

Verenigingsavond

18/03/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  W. S. de Best

Onderwerp: 1 Samuel 5

Zaterdagavond kring

Seniorenkring Maranatha

19/03/2019 - 10:00 - 11:30

Seniorenkring; Dinsdag 19 Maart van 10.00 tot 11.30 uur  is er weer  een ochtend voor onze ouderen olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word. Van harte welkom. 

bijbel

Bijbelcursus

19/03/2019 - 20:30 - 22:00
Onderwerp: vriendelijkheid en goedheid
koffieochtend

Koffieochtend Rehobothwijk

20/03/2019 - 09:15 - 11:30
Op woensdagmorgen 20 maart is er een koffieochtend van de Rehobothwijk, in het Maranathacentrum.
Bidden

Gebedskring

20/03/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Zingen4

Zingend geloven

20/03/2019 - 20:00 - 21:45

Op woensdagavond 20 maart 2019 is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'.

Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking.

Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen.

Iedereen is van harte welkom!

Bijbelstudie 1

All Together: Ontmoetingsochtend voor (jonge) vrouwen

21/03/2019 - 09:30 - 11:30
High tea ochtend ’All Together’.  De volgende high tea vrouwenochtend is donderdag 21 maart in de Pniëlkerk. 
Bijbelstudie 2

Bijbelkring 60+

21/03/2019 - 09:30 - 11:30
Op D.V. donderdag 21 maart komen de Bijbelkringen weer bij elkaar.  We lezen verder in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 4: 1-23 waar Paulus nog een keer oproept tot blijdschap. 
Activiteit

Lidmatenkring

21/03/2019 - 20:00 - 22:30
Zaterdagavond kring

Maranatha kring

21/03/2019 - 20:00 - 21:30

Maranatha kring;  21 Maart is er weer de Maranatha kring olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage (deze vind u rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word deze avond. We  zien twee belangrijke doelstellingen voor deze avonden;  bezinning / Bijbelstudie en ontmoeting. Komt u ook? Welkom!

bijbel

Bijbelkring

21/03/2019 - 20:00 - 22:00

De woensdagmorgenkring is een week later. Maar deze donderdag (21maart) is er wel de avond-Bijbelkring. We hebben nog twee avonden voor Pasen. In deze lijdenstijd willen we daarom een paar kruiswoorden laten klinken en met elkaar stilstaan bij de betekenis daarvan.

Iedereen is van harte welkom.

Bijbelstudie 4

Bijbelkring 20+

21/03/2019 - 20:00 - 22:00
Op D.V. donderdag 21 maart komen de Bijbelkringen weer bij elkaar.  We lezen verder in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 4: 1-23 waar Paulus nog een keer oproept tot blijdschap. 
Rehoboth

Aannemingsavond

22/03/2019 - 20:00 - 22:00
Op D.V. vrijdag 22 maart is er de aannemingsavond voor de catechisanten die dit jaar openbare belijdenis van het geloof gaan doen.  Op deze avond vindt er een ontmoeting plaats met een afvaardiging van de kerkenraad. 
Activiteit

Liturgie ochtenddienst 24 maart 2019 - Doopdienst

24/03/2019 - 10:00 - 11:15

 Tijdens deze ochtenddienst zal de heilige doop bedient worden aan:

Activiteit

Zondagsschool

24/03/2019 - 14:00 - 15:00
Bovenbouw Periodethema : Lijden en sterven

De voetwassing

Bijbelgedeelte : Johannes 13 vers 1-20

Tekst Johannes 13 vers 17

Middenbouw Periodethema: Lijden, sterven en opstanding

Zalving in Bethanië en intocht

Bijbelgedeelte : Johannes 12 vers 1 -19

Tekst: Psalm 118 vers 26a

Bijbelstudie 5

Kring 17+

25/03/2019 - 20:00 - 21:30
Op D.V. maandag 25 maart is het thema ’Geef mij je hart’ n.a.v. het tiende gebod.  Dit gebod is misschien wel het moeilijkste van allemaal. 
Wijkactiviteiten

Vervolggroep

26/03/2019 - 20:30 - 22:00
Onderwerp: Jozef als voorloper van Jezus.
bijbel

Bijbelkring

27/03/2019 - 11:00 - 13:00
Onderwerp: Kruiswoorden van Jezus (1)
Bidden

Gebedskring

27/03/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

zang & ontmoeting

Zangavond in MaranathaCentrum

27/03/2019 - 20:00 - 22:00
Er kan woensdag de 27e maart weer uit volle borst gezongen worden in het Maranathacentrum aan de Poolster.
Activiteit

Jonge lidmatenkring

28/03/2019 - 20:00 - 22:30
ds Veerman

Wijkavond De Noord, Morgenster, Immanuel

28/03/2019 - 20:00 - 21:30

Donderdag 28 maart is de laatste avond van de serie over de Dordtse Leerregels. We lezen hoofdstuk 2 artikel 1-5. In deze weken van de lijdenstijd staan we met Dordt onder het kruis en richten onze blik op de lijdende Borg.

Aanvang 20.00 uur. Vooraf koffie en thee.

Leiding van deze avond: dr. P. veerman 

Van harte uitgenodigd! 

Activiteit

Zondagsschool

31/03/2019 - 14:00 - 15:00
Bovenbouw Periodethema : Lijden en sterven

Gekruisigd

Bijbelgedeelte : Markus 15 vers 21 - 41

Tekst Jesaja 53 vers 5b

Middenbouw Periodethema: Lijden, sterven en opstanding

De voetwassing

Bijbelgedeelte : Johannes 13 vers 1 - 20

Tekst: Lukas 22 vers 27b