Agenda van Februari 2019

Het Anker

Dovendienst

03/02/2019 - 10:00 - 11:15

Zondagmorgen mag ik voorgaan in Het Anker bij de gemeenteleden die een gehoorbeperking hebben. We luisteren naar Psalm 10: 14. Over moeite en verdriet in Gods Vaderhand. Laten we bidden om een gezegende eredienst.

Logo Bogerman

Verenigingsavond

04/02/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  D. van der Plas

Onderwerp: Johannes 8:1-11 Jezus en de overspelige vrouw

Logo Bogerman

Verenigingsavond

04/02/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  D. van der Plas

Onderwerp: Johannes 8:1-11 Jezus en de overspelige vrouw

bijbel

Bijbelkring

06/02/2019 - 11:00 - 13:00
Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 1: 3-18; 4:10-11; 14-16.
Bidden

Gebedskring

06/02/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

bijbel

Bijbelkring

07/02/2019 - 20:00 - 22:00
Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 1: 3-18; 4:10-11; 14-16.
Zaterdagavond kring

Seniorenkring Maranatha

12/02/2019 - 10:00 - 11:30

Seniorenkring;

Dinsdag 12 Februari van 10.00 tot 11.30 uur  is er weer  een ochtend voor onze ouderen olv Ds G.Lugthart. Het onderwerp "een Nieuw begin" Genesis 9 Zie bijlage (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word.

Van harte welkom. 

Bidden

Gebedskring

13/02/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Sion4Women

Sion4Women

13/02/2019 - 20:00 - 21:30

Woensdag 13 februari is er weer een avond van Sion4Women en deze keer komt Nelinda Troost spreken over het thema “What’s in a name!?’ Er is iets bijzonders met namen. Je naam is het eerste wat je meekrijgt bij de start van je leven. Je naam raakt iets van je identiteit. Je waarde en betekenis zijn heel vaak gekoppeld aan je naam.

Handen schudden

Contactmorgen

14/02/2019 - 10:00 - 13:00

Er zijn de vaste bestanddelen: meditatie, samenzang, ontmoeting. Henny Hoek zal het vervolg laten zien hoe Katwijk er vroeger uitzag. Dat zal ook deze keer ongetwijfeld allerlei herinneringen oproepen. Het thema van deze serie is: Niets is hier blijvend (Deel 2)!  Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!!

Activiteit

Jonge lidmatenkring

14/02/2019 - 20:00 - 22:30
ds Veerman

Wijkavond De Noord, Immanuel, Morgenster

14/02/2019 - 20:00 - 21:30

Tijdens de vorige wijkavond hoorden we dat de verkiezing geen muur is maar een poort. Ook deze tweede avond denken we na over de fundementele grondtonen van de gereformeerde en katholieke belijden van de kerk. Belangrijke bagage voor jongere en oudere volgelingen van Christus. Het spreken van verkiezing in de Dordtse leerregels werp ons niet terug op eigen kracht.

Bijbelstudie 1

Discipelschapskring

15/02/2019 - 19:30 - 21:00
Op de Discipelschapskring denken we na over het volgen van Jezus.  Hoe kunnen wij vandaag als discipelen van Jezus leven?  Hoe kunnen wij ons oefenen in de ’verborgen omgang’ met God?  Willen jullie als voorbereiding alvast hoofdstuk 15 en 16 uit ’Discipelschap’ lezen? We komen samen op vrijdag 15 februari van </div
Activiteit

Zondagsschool

17/02/2019 - 14:00 - 15:00
Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

18/02/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo Bogerman

Verenigingsavond

18/02/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  B. Barnhoorn

Onderwerp: Handelingen 20:7-16 Eutychus, de wegdommelende jongen

koffie

koffieochtend in Salem

20/02/2019 - 10:00 - 12:00

Woensdag 20 februari is onze jaarlijkse koffieochtend in Salem. We komen naar Salem toe, zodat de bewoners van Salem en van de aanleunwoningen er makkelijk bij kunnen zijn. Tegelijk is iedereen van harte welkom! Onze Ichthusmannen hopen enkele liederen te zingen.

Bidden

Gebedskring

20/02/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Zingen4

Zingend geloven

20/02/2019 - 20:00 - 21:45
Op woensdagavond 20 februari is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Johan de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. Iedereen is van harte welkom!
Bijbelstudie 2

Bijbelkring 60+

21/02/2019 - 09:30 - 11:30
Op DV donderdag 21 februari komen de Bijbelkringen weer bij elkaar.  We lezen verder in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 3: 17-21, waar Paulus spreekt over het leven als burgers van de hemel.  Het is maar een kort Bijbelgedeelte,   maar er staan veel dingen in om over na te denken en met elkaar door te praten. <div
Wijkavond

Wijkavond

21/02/2019 - 20:00 - 21:30

Dhr. Richard Groenenboom zal onze gast zijn. Hij werkt als woordvoerder bij SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk). De afgelopen jaren reisde hij naar landen als India, Nigeria, Irak en Vietnam om christenen te ontmoeten die vanwege hun geloof in Jezus worden vervolgd. Ook sprak hij met christenvervolgers die  christen zijn geworden.

Activiteit

Wijkavond

21/02/2019 - 20:00 - 22:30
Zaterdagavond kring

Maranatha kring

21/02/2019 - 20:00 - 21:30

Maranatha kring;  21 Februari is er weer de Maranatha kring olv Ds G.Lugthart. Het onderwerp "een Nieuw begin" Genesis 9  Zie bijlage (deze vind u rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word deze avond. We  zien twee belangrijke doelstellingen voor deze avonden;  bezinning / Bijbelstudie en ontmoeting.

Bijbelstudie 4

Bijbelkring 20+

21/02/2019 - 20:00 - 22:00
Op DV donderdag 21 februari komen de Bijbelkringen weer bij elkaar.  We lezen verder in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 3: 17-21, waar Paulus spreekt over het leven als burgers van de hemel.  Het is maar een kort Bijbelgedeelte,   maar er staan veel dingen in om over na te denken en met elkaar door te praten. <div
Bidden

Gebedskring

27/02/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Themaavond: Kerk voor het dorp

28/02/2019 - 20:00 - 22:00
Op DV donderdag 28 februari is er een thema-avond ’Kerk voor het dorp’.  Hoe kunnen wij als kerkelijke gemeente in onze directe omgeving iets laten zien van Gods liefde en genade?  Juist omdat zo velen in ons dorp hier vandaag geen zicht meer op hebben, is het belangrijk om als gemeente daar iets van te laten zien.