Agenda van Januari 2019

Nieuwjaar

Eredienst

01/01/2019 - 10:00 - 11:00

Op nieuwjaarsmorgen mag ik voorgaan in de Oude Kerk. (D.w.z. collega Heikoop zal de liturgie verzorgen en ik zal de verkondiging voor mijn rekening nemen).

Feestkrans

Nieuwjaar wensen 2019 !!!

03/01/2019 - 20:00 - 22:00

Om elkaar ook in 2019 alle goeds en Gods zegen toe te wensen bent U donderdag 3 Januari 2019 van 20-22 uur hartelijk welkom in de hal van het Maranathacentrum.

Deze avond is bedoeld voor alle gemeenteleden die zich, op welke wijze dan ook, met onze wijk verbonden weten.

Van harte welkom. 

nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

05/01/2019 - 16:00 - 18:30

Een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van het jaar te ontmoeten en elkaar Gods zegen toe te wensen.

Er wordt gezorgd voor koffie/thee met iets erbij, een hapje en een drankje.

Activiteit

Nieuwjaarsreceptie 2019

05/01/2019 - 16:30 - 18:30
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit

Nieuwjaarsreceptie

05/01/2019 - 17:00 - 20:00
Ook dit jaar willen we elkaar op de eerste zaterdag (5 januari 2019)  na de jaarwisseling ontmoeten en op een gezellige manier samen het nieuwe jaar beginnen.
Activiteit

Nieuwjaarsreceptie

06/01/2019 - 11:30 - 13:00
Ichthus

Eredienst

06/01/2019 - 18:00 - 19:30

(Voorzang) Ps. 56: 4

Ps. 146: 1, 3

Ps. 32: 4

Ps. 42: 3, 5

Gez. 223: 1, 2 (Bundel 38)

Weerklank 356: 1-4

 

Schriftlezing: Matt. 2: 13-23

Tekst: vers 13b

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

07/01/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo Bogerman

Verenigingsavond

07/01/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  A. van Duijvenvoorde

Onderwerp: Ezechiel 1&2

Het Anker

Belijdeniscatechese

07/01/2019 - 20:45 - 22:00

Bidden6

Gebedskring

08/01/2019 - 19:45 - 20:30

Om de zorgen van personen, gezinnen, de kerk, ons dorp, ons land, deze wereld bij God onder de aandacht te brengen. 

Wat zou het mooi zijn als het één van uw/ jouw goede voornemens was om dit jaar de gebedskring te bezoeken.

Bidden

Gebedskring

09/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

10/01/2019 - 20:00 - 22:30
Lidmatenkring

Terugkomavond vrijdagavondgroep 2016

11/01/2019 - 19:30 - 21:00
Vrijdag 11 januari, 19.30 uur: terugkomavond vrijdagavondgroep 2016
zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

12/01/2019 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 12 januari zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Ingang Nieuwe Kerk

Eredienst

13/01/2019 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 89: 3. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Ik wil met u/jou nadenken over Psalm 77. Asaf ligt ’s nachts wakker. Hij kan niet slapen vanwege God. Hij zegt in vers 5: Ú hield mijn ogen wakend (vers 5).  Aan de hand van deze Psalm wil ik nadenken over de vragen die Asaf heeft over de leiding/ de voorzienigheid van God.

Het Anker

Catechese 12/13

14/01/2019 - 17:00 - 17:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid. 

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

14/01/2019 - 18:30 - 19:15

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid. 

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

14/01/2019 - 19:15 - 20:00

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid.  

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

14/01/2019 - 20:00 - 20:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid. 

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Zaterdagavond kring

Seniorenkring Maranatha

15/01/2019 - 10:00 - 11:30

Seniorenkring; Dinsdag 15 Januari van 10.00 tot 11.30 uur  is er weer  een ochtend voor onze ouderen olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage tzt (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word. Van harte welkom. 

Het Anker

Catechese 12/13

15/01/2019 - 17:00 - 17:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid.  

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

15/01/2019 - 19:00 - 19:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid. 

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Het Anker

30+ Bijbelkring

15/01/2019 - 20:00 - 21:30

Wie wil aansluiten: van harte welkom!

We staan stil bij de brief aan de gemeente van Thyatira. (Openbaring 2: 16 – 29).

Ik reken op de bekende gezichten, ik hoop op nieuwe gezichten.

Lidmatenkring

Vervolggroep

15/01/2019 - 20:30 - 22:00

Onderwerp: Jacobus 5

 

- De komst van de Here - De kracht van het gebed - Ziekenzalving

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

16/01/2019 - 10:00 - 11:30

Zoals bekend: een kring voor alle leeftijden! We luisteren deze keer naar de boodschap van Jezus tot de gemeente van Thyatira. ( Openbaring 2: 16 – 29).

bijbel

Bijbelkring

16/01/2019 - 11:00 - 12:30
Onderwerp: 1 Timotheus 5
Het Anker

Catechese 14/15 jaar

16/01/2019 - 17:00 - 17:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid.  

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

16/01/2019 - 19:00 - 19:45

Inmiddels hebben we de eerste helft van het catecheseseizoen erop zitten. Ik ben dankbaar voor de grote opkomst. Het kost me heel wat uren, maar dat zijn jullie me waard! Ik ben ook blij met jullie inbreng en betrokkenheid.  

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Bidden

Gebedskring

16/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Handen schudden

Contactmorgen

17/01/2019 - 10:00 - 13:00

Er zijn de vaste bestanddelen: meditatie, samenzang, ontmoeting. Deze keer zal  Henny Hoek laten zien hoe Katwijk er vroeger uitzag. Dat zal hopelijk allerlei herinneringen oproepen. Het thema van deze serie is: Niets is hier blijvend! Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!! Neem gerust iemand mee!! We zien naar u uit!!

Het Anker

50+ Bijbelkring

17/01/2019 - 20:00 - 21:30

We staan stil bij Openbaring 2: 18 – 29, de brief aan de gemeente te Thyatira.

Laat één van uw goede voornemens voor 2019 zijn: het bezoeken van een kring.

Activiteit

Wijkavond

17/01/2019 - 20:00 - 22:30
Zaterdagavond kring

Maranatha kring

17/01/2019 - 20:00 - 21:30

Maranatha kring;  17 Januari is er weer de Maranatha kring olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage (deze vind u rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word deze avond. We  zien twee belangrijke doelstellingen voor deze avonden;  bezinning / Bijbelstudie en ontmoeting. Komt u ook? Welkom!

ds Veerman

Gezamenlijke Wijkavond De Noord, Morgenster, Immanuel

17/01/2019 - 20:00 - 21:30

Ik zie er naar uit om met u en jou te gaan lezen in de Dordtse leeregels. We lezen een aantal paragrafen uit het eerste hoofdstuk.

Aanvang 20.00uur. Vooraf koffie en thee.

Graag tot dan! 

bijbel

Bijbelkring

17/01/2019 - 20:00 - 22:00
Onderwerp: 1 Timotheus 5
Logo Bogerman

Verenigingsavond

21/01/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. van Egmond

Onderwerp: 2 Kronieken 33:1-20 Koning Manasse

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

22/01/2019 - 20:00 - 21:30

Ik hoop iedereen weer te ontmoeten. Ben je nog niet eerder geweest, geen probleem. Elke avond is er nieuwe stof. 

Bidden

Gebedskring

23/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Lelie

Vrouwencontact Maranatha

24/01/2019 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 24 Januari 2019. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: " Leven uit vergeving".
Wijkavond

Wijkavond

24/01/2019 - 20:00 - 21:30

dr. M.J. Paul hoopt deze avond te spreken over het thema: Hoop op God. Toekomstverwachting in het licht van de Bijbelse profetieën.

Activiteit

Lidmatenkring

24/01/2019 - 20:00 - 22:30
Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

28/01/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo Bogerman

Gezamenlijke avond met M.V. Calvijn en de Ger.Bond

28/01/2019 - 20:00 - 22:00

Op D.V. 28 januari, hoopt Ds. ...voor de Gereformeerde Bond afd. Katwijk en de beide mannenverenigingen “Calvijn” en “Joh.Bogerman” een lezing te houden over: ...

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecte op deze avond is ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Bidden

Gebedskring

30/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.