Agenda van Januari 2019

Nieuwjaar

Eredienst

01/01/2019 - 10:00 - 11:00

Op nieuwjaarsmorgen mag ik voorgaan in de Oude Kerk. (D.w.z. collega Heikoop zal de liturgie verzorgen en ik zal de verkondiging voor mijn rekening nemen).

Feestkrans

Nieuwjaar wensen 2019 !!!

03/01/2019 - 20:00 - 22:00

Om elkaar ook in 2019 alle goeds en Gods zegen toe te wensen bent U donderdag 3 Januari 2019 van 20-22 uur hartelijk welkom in de hal van het Maranathacentrum.

Deze avond is bedoeld voor alle gemeenteleden die zich, op welke wijze dan ook, met onze wijk verbonden weten.

Van harte welkom. 

nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

05/01/2019 - 16:00 - 18:30

Een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van het jaar te ontmoeten en elkaar Gods zegen toe te wensen.

Er wordt gezorgd voor koffie/thee met iets erbij, een hapje en een drankje.

Activiteit

Nieuwjaarsreceptie 2019

05/01/2019 - 16:30 - 18:30
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit

Nieuwjaarsreceptie

05/01/2019 - 17:00 - 20:00
Ook dit jaar willen we elkaar op de eerste zaterdag (5 januari 2019)  na de jaarwisseling ontmoeten en op een gezellige manier samen het nieuwe jaar beginnen.
Activiteit

Nieuwjaarsreceptie

06/01/2019 - 11:30 - 13:00
Ichthus

Eredienst

06/01/2019 - 18:00 - 19:30

(Voorzang) Ps. 56: 4

Ps. 146: 1, 3

Ps. 32: 4

Ps. 42: 3, 5

Gez. 223: 1, 2 (Bundel 38)

Weerklank 356: 1-4

 

Schriftlezing: Matt. 2: 13-23

Tekst: vers 13b

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

07/01/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo Bogerman

Verenigingsavond

07/01/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  A. van Duijvenvoorde

Onderwerp: Ezechiel 1&2

Bidden

Gebedskring

09/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

10/01/2019 - 20:00 - 22:30
Lidmatenkring

Terugkomavond vrijdagavondgroep 2016

11/01/2019 - 19:30 - 21:00
Vrijdag 11 januari, 19.30 uur: terugkomavond vrijdagavondgroep 2016
Zaterdagavond kring

Seniorenkring Maranatha

15/01/2019 - 10:00 - 11:30

Seniorenkring; Dinsdag 15 Januari van 10.00 tot 11.30 uur  is er weer  een ochtend voor onze ouderen olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage tzt (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word. Van harte welkom. 

Lidmatenkring

Vervolggroep

15/01/2019 - 20:30 - 22:00

Onderwerp: Jacobus 5

 

- De komst van de Here - De kracht van het gebed - Ziekenzalving

bijbel

Bijbelkring

16/01/2019 - 11:00 - 12:30
Onderwerp: 1 Timotheus 5
Bidden

Gebedskring

16/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Wijkavond

17/01/2019 - 20:00 - 22:30
Zaterdagavond kring

Maranatha kring

17/01/2019 - 20:00 - 21:30

Maranatha kring;  17 Januari is er weer de Maranatha kring olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage (deze vind u rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word deze avond. We  zien twee belangrijke doelstellingen voor deze avonden;  bezinning / Bijbelstudie en ontmoeting. Komt u ook? Welkom!

ds Veerman

Wijkavond De Noord, Morgenster, Immanuel

17/01/2019 - 20:00 - 21:30

Ik zie er naar uit om met u en jou te gaan lezen in de Dordtse leeregels. We lezen een aantal paragrafen uit het eerste hoofdstuk.

Aanvang 20.00uur. Vooraf koffie en thee.

Graag tot dan! 

Dr. P. Veerman 

bijbel

Bijbelkring

17/01/2019 - 20:00 - 22:00
Onderwerp: 1 Timotheus 5
Logo Bogerman

Verenigingsavond

21/01/2019 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. van Egmond

Onderwerp: 2 Kronieken 33:1-20 Koning Manasse

Bidden

Gebedskring

23/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Lelie

Vrouwencontact Maranatha

24/01/2019 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 24 Januari 2019. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: " Leven uit vergeving".
Activiteit

Lidmatenkring

24/01/2019 - 20:00 - 22:30
Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

28/01/2019 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Logo Bogerman

Gezamenlijke avond met M.V. Calvijn en de Ger.Bond

28/01/2019 - 20:00 - 22:00

Op D.V. 28 januari, hoopt Ds. ...voor de Gereformeerde Bond afd. Katwijk en de beide mannenverenigingen “Calvijn” en “Joh.Bogerman” een lezing te houden over: ...

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecte op deze avond is ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Bidden

Gebedskring

30/01/2019 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Bijbelstudie 1

All Together: Ontmoetingsavond voor (jonge) vrouwen

31/01/2019 - 20:00 - 21:30
All Together: Ontmoetingsavond voor (jonge) vrouwen in het Maranathacentrum op 31 jan met Jack Nugter over: Opvoeden in geloof.