Agenda van December 2018

Activiteit

Zondagsschool

02/12/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:               2 december 2018                                                           

Logo Bogerman

Verenigingsavond

03/12/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  W. Guijt

Onderwerp: Romeinen 14

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

04/12/2018 - 20:00 - 21:30

We staan deze keer stil bij Matthëus 6: 1 – 18. In Hoofdstuk 5 gaf Jezus ons onderwijs over de geboden. Nu gaat het over een aantal godsdienstige gebruiken: het geven van liefdegaven, het bidden en het vasten.

bijbel

Bijbelcursus

04/12/2018 - 20:30 - 22:00

Dinsdag 4 december komt een volgende vrucht van de Geest aan de orde: Vrede.

 

 

Het is een kernwoord in de adventstijd en de kerstboodschap. Juist daarom is het mooi om er nu met elkaar dieper bij stil te staan. De rijkdom van de Bijbelse boodschap vanuit dit woord mag klinken en zo kan het ook de viering van het kerstfeest verrijken.

heilig avondmaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

06/12/2018 - 20:00 - 21:30

We mogen weer toeleven naar een avondmaalszondag: D.V. zondag 9 december 

In verband daarmee komen we op donderdag 6 december samen om elkaar halverwege de week te ontmoeten. Deze keer luidt het thema: De vrucht van de viering.

Ik hoop u/jou te mogen ontmoeten.

Winterfair 2014

Winterfair

07/12/2018 - 16:00 - 19:00

Ook dit jaar, op D.V. vrijdag 7 december, wordt er een winterfair gehouden in de Ichthuskerk. Er zullen kramen zijn met kerststukken, knuffels, homedecoraties enz.. In de tent worden allerlei lekkernijen klaargemaakt, zoals broodjes, oliebollen, soep en nog meer. Om 17.00 uur komt de mannenzanggroep Sion mooie liederen voor ons zingen.

Rehoboth

Discipelschapskring

07/12/2018 - 19:30 - 21:00
HungryMen_blue

Hungry Men Breakfast

08/12/2018 - 08:30 - 12:30

Op 8 december 2018 organiseren we het Hungry Men Breakfast. Om 8.30 uur ben je welkom en we maken een geweldig ontbijt voor je klaar. Wat is er mooier om de dag te beginnen met een groep mannen vanuit diverse kerken om God groot te maken, geestelijk gevoed te worden en lekker te ontbijten?! Het thema deze ochtend is Reckless Love.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

08/12/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 8 december zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Ichthus

Eredienst

09/12/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 8: 4 , complete liturgie zie hiernaast.

Het Anker

Catechese 12/13

10/12/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

10/12/2018 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Doop

Doopzitting

10/12/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 23 december  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijk heeft de doopdienst in de Nieuwe Kerk. 

Het Anker

Catechese 16/17

10/12/2018 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

10/12/2018 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

10/12/2018 - 20:45 - 22:00

advent & kerst

Kerstwijkmiddag

11/12/2018 - 14:30 - 18:00

Dinsdag 11 december hebben we onze jaarlijkse kerstmiddag.

Het Anker

Catechese 12/13

11/12/2018 - 17:00 - 17:45

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

11/12/2018 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

11/12/2018 - 19:45 - 20:30

Samen bidden werkt samen bindend! Nieuwe gezichten van harte welkom!

bijbel

Vervolggroep

11/12/2018 - 20:30 - 22:00

Voor de laatste keer van dit kalenderjaar hebben we dinsdag 11 december de vervolggroep. We lezen verder uit Jacobus en praten over de betekenis van dit gedeelte voor ons leven.

koffieochtend

Koffieochtend Rehoboth: met Miep van der Woude

12/12/2018 - 09:15 - 11:30

Op woensdagmorgen 12 december is er een koffieochtend van de Rehobothwijk, in het Maranathacentrum.

bijbel

Bijbelkring

12/12/2018 - 11:00 - 12:30
Op de Bijbelkring lezen we verder in Timotheus. In het vierde hoofdstuk komen een aantal actuele onderwerpen langs, juist met oog op het 'einde van de tijden'. Mooi om daar in de adventstijd bij stil te staan. Ook hierbij is iedereen van harte welkom. Woensdagmorgen sluiten we met hen die dat willen af met een broodmaaltijd.
Activiteit

Kerst wijkmiddag 65+ en alleenstaanden

12/12/2018 - 14:30 - 18:30

Op D.V. woensdagmiddag 12 december a.s. hopen wij weer de kerstwijkmiddag te houden voor de 65+’ers en alleenstaanden uit de wijk Immanuël.

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

12/12/2018 - 17:00 - 17:45

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

12/12/2018 - 19:00 - 19:45

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

kerst

Kerst - wijkavond

12/12/2018 - 20:00 - 22:00

Woensdag 12 december hopen we als wijkgemeente met allen die zich bij onze wijkgemeente thuis voelen in Het Anker de Kerstwijkavond te houden! Wat er op zo’n avond op het programma staat?

Zingen4

Zingend Geloven

12/12/2018 - 20:00 - 21:45
Op woensdagavond 12 december is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. Iedereen is van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur.
Activiteit

Gezamelijke Kerstwijkavond De Noord, Morgenster, Immanuel

13/12/2018 (hele dag)
Voorganger: dr. P.Veerman
Bijbelstudie 2

Bijbelkring 60+

13/12/2018 - 09:30 - 11:30

Op D.V. donderdag 13 december komen de Bijbelkringen weer bij elkaar. 

kerst

Kerst - wijkochtend

13/12/2018 - 10:00 - 13:30

Donderdag 13 december hopen we onze kerstcontactochtend te houden. U weet wat er ongeveer op het programma staat: meditatie, kerstverhaal, gedichten, luisteren naar Jacomina van der Plas en veel onderlinge ontmoeting. Vanzelf sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. Met het oog daarop willen we graag weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen.

Activiteit

Lidmatenkring

13/12/2018 - 20:00 - 22:30
Bijbelstudie

Bijbelkring 25+

13/12/2018 - 20:00 - 22:00

Op D.V. donderdag 13 december komen de Bijbelkringen weer bij elkaar. 

bijbel

Bijbelkring

13/12/2018 - 20:30 - 22:00

Op de Bijbelkring lezen we verder in Timotheus. In het vierde hoofdstuk komen een aantal actuele onderwerpen langs, juist met oog op het 'einde van de tijden'. Mooi om daar in de adventstijd bij stil te staan.

 

Ook hierbij is iedereen van harte welkom.

Activiteit

Klaarzetten kerstuitdeling

14/12/2018 - 19:00 - 21:00
Activiteit

Kerstuitdeling

15/12/2018 - 10:00 - 12:30
Logo Bogerman

Verenigingsavond (OPEN AVOND)

17/12/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. Klinkenberg

Onderwerp: Cathechismus van Genevé

kerstak

KERSTwijkmorgen

18/12/2018 - 10:00 - 14:00
Dinsdagmorgen, 18 december, is er de kerstmorgen van onze wijkgemeente.  Vanaf 10 uur is de deur open en we beginnen om 10.30 uur. Ds. G.Lugthart hoopt deze morgen in ons midden te zijn.  Daar wilt u toch wel bij zijn?
kerst

Kerstwijkavond Rehoboth: ’Licht van de wereld’

18/12/2018 - 19:00 - 22:30

Op dinsdag 18 december a.s. is er de kerstwijkavond. Het thema is: ’Licht van de wereld’ We haken daarmee aan bij het ’Lichtdragers’ project van de kindernevendienst.

Activiteit

Kerstwijkavond

18/12/2018 - 20:00 - 22:30
koffie

Sion koffieochtend

19/12/2018 - 09:30 - 11:30

Jij bent zo welkom op de Sion koffie ochtend! 

Activiteit

Kerstwijkmiddag

20/12/2018 - 14:30 - 17:00
Kerst1

KERST wijkavond

20/12/2018 - 19:30 - 21:30
D.V. donderdag 20 December is er de kerstavond van onze wijkgemeente in het Maranathacentrum.  Ds G.Lugthart hoopt deze avond voor ons te spreken.   Natuurlijk is er ook samenzang en luisteren we naar zang en muziek. Vanaf 19.30 uur is er koffie.  De avond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30.