Agenda van November 2018

bijbel

Bijbelkring

01/11/2018 - 20:30 - 22:00
Woensdag en donderdag lezen we verder uit 1 Timotheüs. In hoofdstuk 2 gaat het over voorschriften voor de samenkomsten van de gemeente. En nog veel meer... Ook hierbij is iedereen van harte welkom. Woensdag sluiten we af met een eenvoudige broodmaaltijd. Wanneer u daar (voor het eerst) bij aan wilt schuiven, laat het dan even weten.
Activiteit

Ouderavond

02/11/2018 - 19:30 - 21:00

Uitnodiging voor de jaarlijkse ouderavond

Van zondagsschool “Het Mosterdzaadje”

Activiteit

Zondagsschool

04/11/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                4 november 2018                                                           

Logo Bogerman

Verenigingsavond

05/11/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  Drs. T.C. Guijt

Onderwerp: Vragenavond

Bidden

Dankdagdienst

07/11/2018 - 19:30 - 21:00

Voor de dienst zingen we Psalm 116: 11 en 10. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

We mogen samenkomen om God te danken voor de groei van de gewassen, de kracht om te kunnen arbeiden en de vangst bij de visserij.

Handen schudden

Contactmorgen

08/11/2018 - 10:00 - 13:00

D.V. donderdag 8 november hopen we weer een contactochtend te houden in Het Anker. Naast de meditatie, samen zingen en ontmoeting willen we deze keer naar een film gaan kijken over het hospitaal kerkschip ‘De Hoop.  Het thema is: Hospitaal kerkschip De Hoop Vaarwel! Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!!

Ds Arenda Haasnoot 2

Wijkmiddag

08/11/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdag 8 november is er opnieuw een wijkmiddag in de grote zaal van de Ichthuskerk.

 

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

10/11/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 10 november zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Activiteit

Zondagsschool

11/11/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                11 november 2018                                                        

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

12/11/2018 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Zaterdagavond kring

Seniorenkring

13/11/2018 - 10:00 - 11:30

Seniorenkring; Dinsdag 13 November van 10.00 tot 11.30 uur  is er weer  een ochtend voor onze ouderen olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage  (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word. Van harte welkom. 

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

13/11/2018 - 20:00 - 21:30

Ik hoop jullie weer te mogen ontmoeten. Nieuwe gezichten blijven welkom. Aan de orde is Mattheüs 5: 21- 48. Er staan in deze verzen 6 tegenstellingen. Jezus zegt telkens: U hebt gehoord dat er gezegd is….maar Ik zeg u…Bij iedere tegenstelling zien we, dat Jezus de wet radicaliseert, of liever: dat Hij de echte bedoeling van de wet laat zien. Mooie stof om over door te praten.

bijbel

Vervolggroep

13/11/2018 - 20:30 - 22:00

We lezen verder uit Jacobus 1 : 19 t/m 27. Daarin gaat het nu concreet over 'onze tong' onze manier van praten over elkaar en over God. Iedereen is welkom, ook als je de vorige keren niet geweest bent.

Kom erbij!

Activiteit

Koffieochtend: thema 'Voltooid leven?'

14/11/2018 - 09:30 - 11:30
Op woensdagmorgen 14 november is er een koffieochtend van de Rehobothwijk in het Maranathacentrum.  We staan deze morgen stil bij het thema ’Voltooid leven?’.  Oud huisarts dr. H.
Bidden

Gebedskring

14/11/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Zingen4

Zingend Geloven

14/11/2018 - 20:00 - 21:45

Op woensdagavond 14 november is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'. Samen zingen we bekende geestelijke liederen uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen.

 

Wijkavond

Wijkavond

15/11/2018 - 20:00 - 21:30

Het thema is: Hoe gaan we als christen om met moslims? Ds. C.W. Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims zal met ons nadenken over deze vraag. Het zal niet alleen gaan over theologische verschillen, maar ook over praktische handvatten voor het omgaan met moslims op je werk, in de buurt of op school. Hij bespreekt daarbij vragen als:

Zaterdagavond kring

Maranatha kring

15/11/2018 - 20:00 - 21:30

Maranatha kring;  15 November is er weer de Maranatha kring olv Ds G.Lugthart. Zie bijlage (rechts van u) voor het onderwerp wat behandeld word deze avond. We  zien twee belangrijke doelstellingen voor deze avonden;  bezinning / Bijbelstudie en ontmoeting. Komt u ook? Welkom!

Ds Arenda Haasnoot 2

Terugkomavond

15/11/2018 - 20:30 - 22:00
Belijdenisgroep 2017
Activiteit

Zondagsschool

18/11/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                18 november 2018                                                        

Thema:                Jozef maakt zich bekend                                             

Bijbelgedeelte: Genesis 44 en 45

Ingang Nieuwe Kerk

Eredienst

18/11/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 89: 3. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Het Anker

preekbespreking 16+

18/11/2018 - 19:30 - 21:00

We komen samen in het Jeugdhuis. Vanzelf beginnen we eerst een koffie/thee of fris met een broodje kroket. Daarna gaan we aan de hand van een paar vragen en stellingen de preek bespreken. Ik reken op jullie!

 

Het Anker

Catechese 12/13

19/11/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

19/11/2018 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

19/11/2018 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

19/11/2018 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Logo Bogerman

Verenigingsavond

19/11/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  H. C. van der Plas

Onderwerp: Psalm 102: "God blijft Dezelfde"

Het Anker

Belijdeniscatechese

19/11/2018 - 20:45 - 22:00

Het Anker

Catechese 12/13

20/11/2018 - 17:00 - 17:45

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

20/11/2018 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

20/11/2018 - 19:45 - 20:30

Samen bidden werkt samen bindend! Nieuwe gezichten van harte welkom!

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

21/11/2018 - 10:00 - 11:30

Aan de orde is Openbaring 2: 12-17, de brief van Jezus aan de gemeente te Pergamus. Jezus begint weer positief, maar Hij legt de vinger ook bij de zere plek in deze gemeente. Ik hoop de bekende gezichten weer te ontmoeten, maar omdat elke brief op zichzelf staat blijven nieuwe gezichten welkom! 

Bidden

Gebedskring

21/11/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Zondagsschool

25/11/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:               25 november 2018                                                       

Oude Kerk

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

25/11/2018 - 18:00 - 19:30

We willen tijdens deze dienst in de Oude Kerk de namen noemen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Ik schrijf dit alvast, zó dat iedereen daar rekening mee kan houden.

Logo Bogerman

Streekvergadering

26/11/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  Ds. J. Nap

Onderwerp: n.b.

Het Anker

30+ Bijbelkring

27/11/2018 - 20:00 - 21:30

Ben je nog niet eerder geweest? Geen probleem, elke brief staat op zichzelf. Van harte welkom. en noemt!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

28/11/2018 - 17:00 - 17:45

21 november gaat de catechese niet door.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

28/11/2018 - 19:00 - 19:45

21 november geen catechese

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Bidden

Gebedskring

28/11/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Creatieve ochtend

Creatieve koffieavond

28/11/2018 - 19:30 - 22:00

28 november hopen we onze eerste creatieve avond van de Ichthuswijk te hebben. We gaan een mooi kerststuk maken en de kosten hiervan zijn €18,50.

 

De avond begint om 19.30 uur en na een korte inleiding gaan we gezellig creatief aan de slag. Voor opgeven en informatie kunt u contact opnemen met Maartje van Duijvenbode tel: 0614610876.

Lelie

Vrouwencontact Maranatha

29/11/2018 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 29 November 2018. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: "Je mag er zijn". Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken.
Het Anker

50+ Bijbelkring

29/11/2018 - 20:00 - 21:30

Bent u nog niet eerder geweest? Geen probleem, elke brief staat op zichzelf. Van hartewelkom

Activiteit

Jonge lidmatenkring

29/11/2018 - 20:00 - 22:30