Agenda van Oktober 2018

bijbel

Vervolggroep

02/10/2018 - 20:30 - 22:00
Een vervolg op je belijdenis... een vervolg in je geloofsleven (te oud voor de gewone catechisatie en om één of andere reden nog geen belijdenisgroep), samen verder gaan. Je bent van harte welkom!   Ik begin met het lezen en bespreken van de brief van Jacobus. Geloven én doen!
bijbel

Bijbelkring

03/10/2018 - 11:00 - 12:30

Ook dit jaar zijn er twee Bijbelkringen met hetzelfde onderwerp. Op woensdag beginnen we eind van de morgen (11.00 uur) en we sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Natuurlijk is het ook mogelijk na het bespreken van het Bijbelgedeelte weer naar huis te gaan. Maar het is wel gezellig, samen eten. Wilt u zich wel even opgeven wanneer u blijft eten? Donderdag beginnen we om 20.00 uur.

Kinder Bethel Bijbel Klub 2

Ichthus Kinderbijbelclub

03/10/2018 - 14:00 - 15:30
Zingen4

Zingend Geloven

03/10/2018 - 20:00 - 22:00
Op woensdagavond 3 oktober 2018 is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. Iedereen is van harte welkom!De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur.
bijbel

Bijbelkring

04/10/2018 - 20:00 - 22:00
Onderwerp: 1 Timotheus 1 : 1 t/m 17
Activiteit

Zondagsschool

07/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                7 oktober 2018                                                

Logo Bogerman

Verenigingsavond

08/10/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  H.J.M. Perdok

Onderwerp: Psalm 81: "Zingt nu blij te moe"

bijbel

Bijbelcursus

09/10/2018 - 20:30 - 22:00

Volgende week is er de eerste Bijbelcursus van dit seizoen.

Ongeveer eens in de maand is er een uurtje, waarbij ik probeer 'les' te geven over een Bijbels thema.

 Op verzoek van een heel aantal mensen ben ik weer teruggegaan naar de dinsdagavond.

Dit seizoen wil ik de vruchten van de Geest uitgebreider belichten.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

11/10/2018 - 20:00 - 22:30
Activiteit

Discipelschapskring voor jongeren 18plus

12/10/2018 - 19:30 - 21:00
Komende week start de discipelschapskring.  Met jongeren vanaf 18 jaar denken we een seizoen lang met elkaar na over de kernpunten van het christelijk geloof (schepping, verlossing, vernieuwing) en over de christelijke manier van leven (omgang met God, dienen, getuigen).  Je kunt deze kring volgen als voorbereiding op het doen van belijdenis maar je
Activiteit

Zondagsschool

14/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                14oktober 2018                                                             

bijbel

Vervolggroep

16/10/2018 - 20:30 - 22:00

Onderwerp: Jacobus 1 : 12 - 18

 

Thema: Wees alert! 

Wijkactiviteiten

Wijkmiddag

18/10/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdag 18 oktober is de eerste wijkmiddag van dit winterseizoen. Het wordt een "Katwijkse middag". We gaan terug in de tijd door het vertonen van oude Katwijkse foto's. Het is aan u om ons te vertellen wat, waar en wie het is!! We maken er een spelletje van. Het belooft weer een fijne en gezellige middag te worden. Wij nodigen u van harte uit.

Activiteit

Lidmatenkring

18/10/2018 - 20:00 - 22:30
Lidmatenkring

Terugkomavond

18/10/2018 - 20:30 - 22:00
Belijdenisgroep 2015
Ds. C.H. Hogendoorn

Gezamenlijke wijkavond Immanuel, Morgenster en De Noord

18/10/2018 - 22:00

18 oktober is er de tweede wijkavond in de serie "aangenomen tot kinderen", dit maal is het thema: vrijgekocht door de Zoon

 Spreker zal ook nu ds. Hogendoorn zijn.

Aanvang 20.00, vanaf 19.45 wordt er koffie / thee geschonken.

 

Activiteit

Zondagsschool

21/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                21 oktober 2018                                                             

Logo Bogerman

Verenigingsavond

22/10/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. Boesaard

Onderwerp: Jesaja 38: 1-22

Activiteit

Zangavond Maranathacentrum

24/10/2018 - 19:45 - 21:30
Vierentwintig oktober is er weer een zangavond.  Een verkeerde zin. Want tot 20 schrijf je cijfers in letters en daarboven in cijfers. Data schrijf je in cijfers maar een zin begin je nooit met cijfers… Tja, wat is fout?  Goed is het in ieder geval om weer bij elkaar te komen en samen te zingen ter ere van Gods naam. 
davidster

Thema-avond: Israel: volk, land, ... staat?

25/10/2018 - 20:00 - 22:00
Thema-avond. Rehoboth- en Bethelwijk Samen met de Bethelwijk hopen we donderdag 25 oktober a.s. de eerste thema-avond van dit seizoen te houden. Namens het Centrum voor Israël Studies (CIS) zal voorzitter ds.
Activiteit

Zondagsschool

28/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                28 oktober 2018                                                             

bijbel

Bijbelcursus

30/10/2018 - 20:30 - 22:00
Dinsdag 30 oktober licht weer een vrucht van de Geest op. Deze keer is het 'blijdschap'. Iedereen is weer van harte welkom, ook al was u de eerste keer verhinderd. We beginnen half negen.
bijbel

Bijbelkring

31/10/2018 - 11:00 - 12:30
Woensdag en donderdag lezen we verder uit 1 Timotheüs. In hoofdstuk 2 gaat het over voorschriften voor de samenkomsten van de gemeente. En nog veel meer... Ook hierbij is iedereen van harte welkom. Woensdag sluiten we af met een eenvoudige broodmaaltijd. Wanneer u daar (voor het eerst) bij aan wilt schuiven, laat het dan even weten.
Wijkactiviteiten

Terugkomavond Belijdenisgroep 2016

31/10/2018 - 20:30 - 22:00
Belijdenisgroep 2016