Agenda van Oktober 2018

bijbel

Vervolggroep

02/10/2018 - 20:30 - 22:00
Een vervolg op je belijdenis... een vervolg in je geloofsleven (te oud voor de gewone catechisatie en om één of andere reden nog geen belijdenisgroep), samen verder gaan. Je bent van harte welkom!   Ik begin met het lezen en bespreken van de brief van Jacobus. Geloven én doen!
bijbel

Bijbelkring

03/10/2018 - 11:00 - 12:30

Ook dit jaar zijn er twee Bijbelkringen met hetzelfde onderwerp. Op woensdag beginnen we eind van de morgen (11.00 uur) en we sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Natuurlijk is het ook mogelijk na het bespreken van het Bijbelgedeelte weer naar huis te gaan. Maar het is wel gezellig, samen eten. Wilt u zich wel even opgeven wanneer u blijft eten? Donderdag beginnen we om 20.00 uur.

Kinder Bethel Bijbel Klub 2

Ichthus Kinderbijbelclub

03/10/2018 - 14:00 - 15:30
Sion4Women

Ron van der Spoel bij Sion4Women

03/10/2018 - 20:00 - 21:30

Na een lange zomerstop zijn de voorbereidingen in volle gang voor de eerste avond van Sion4Women.

Ron van der Spoel zal komen spreken deze avond. ron ven der Spoel is een gebedspionier namens de missionaire organisatie IZB en zal komen spreken over het thema "De kracht van het gebed voor osn als christen en hoe ga je om met ongehoorde gebeden?

Zingen4

Zingend Geloven

03/10/2018 - 20:00 - 22:00
Op woensdagavond 3 oktober 2018 is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. Iedereen is van harte welkom!De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur.
bijbel

Bijbelkring

04/10/2018 - 20:00 - 22:00
Onderwerp: 1 Timotheus 1 : 1 t/m 17
Maranathakerk2

Eredienst

07/10/2018 - 10:00 - 11:30

Vanwege ziekte van ds. Wijnhorst kan hij de dienst niet leiden.

Dus hebben wij ds. Zeedijk bereid gevonden om voor te gaan.

Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Zondagsschool

07/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                7 oktober 2018                                                

Logo Bogerman

Verenigingsavond

08/10/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  H.J.M. Perdok

Onderwerp: Psalm 81: "Zingt nu blij te moe"

bijbel

Bijbelcursus

09/10/2018 - 20:30 - 22:00

Volgende week is er de eerste Bijbelcursus van dit seizoen.

Ongeveer eens in de maand is er een uurtje, waarbij ik probeer 'les' te geven over een Bijbels thema.

 Op verzoek van een heel aantal mensen ben ik weer teruggegaan naar de dinsdagavond.

Dit seizoen wil ik de vruchten van de Geest uitgebreider belichten.

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

10/10/2018 - 10:00 - 11:30

voor alle leeftijden!! – Aan de orde is Openbaring 2: 1 – 7, de brief van Jezus aan de gemeente te Efeze. Daar staan die aangrijpende woorden: dit heb ik tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten!

Fijn dat de opkomst de eerste keer goed was, maar ik misten er nog een aantal en…nieuwe gezichten blijven welkom!

Wijkavond

Wijkavond

11/10/2018 - 20:00 - 21:30

D.V. donderdag 11 oktober hoopt ds. P. Vermaat uit Veenendaal een wijkavond te verzorgen over het thema: Mantelzorg geboden.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

11/10/2018 - 20:00 - 22:30
Activiteit

Discipelschapskring voor jongeren 18plus

12/10/2018 - 19:30 - 21:00
Komende week start de discipelschapskring.  Met jongeren vanaf 18 jaar denken we een seizoen lang met elkaar na over de kernpunten van het christelijk geloof (schepping, verlossing, vernieuwing) en over de christelijke manier van leven (omgang met God, dienen, getuigen).  Je kunt deze kring volgen als voorbereiding op het doen van belijdenis maar je
zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

13/10/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 13 oktober zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Activiteit

Zondagsschool

14/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                14oktober 2018                                                             

Ichthus

Eredienst

14/10/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 136: 1 en 4, complete liturgie zie hieronder.

Zondagavond hoopt collega Z. de Graaf in de Ichthuskerk voor te gaan in de dienst van wijkgemeente Sion.  Graag wens ik iedereen een vreugdevolle en inspirerende eredienst toe.

De liturgie is als volgt:

Het Anker

Catechese 18+

16/10/2018 - 19:00 - 19:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Het Anker

30+ Bijbelkring

16/10/2018 - 20:00 - 21:30

Aan de orde is Openbaring 2: 1 – 7, de brief van Jezus aan de gemeente te Efeze. Daar staan die aangrijpende woorden: dit heb ik tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten!

Fijn dat de opkomst de eerste keer goed was, maar ik misten er nog een aantal en…nieuwe gezichten blijven welkom!

bijbel

Vervolggroep

16/10/2018 - 20:30 - 22:00

Onderwerp: Jacobus 1 : 12 - 18

 

Thema: Wees alert! 

koffie

Sion koffieochtend

17/10/2018 - 09:30 - 11:30

D.V. woensdag 17 oktober is de eerste koffieochtend van dit seizoen.

Wijkactiviteiten

Wijkmiddag

18/10/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdag 18 oktober is de eerste wijkmiddag van dit winterseizoen. Het wordt een "Katwijkse middag". We gaan terug in de tijd door het vertonen van oude Katwijkse foto's. Het is aan u om ons te vertellen wat, waar en wie het is!! We maken er een spelletje van. Het belooft weer een fijne en gezellige middag te worden. Wij nodigen u van harte uit.

Het Anker

50+ Bijbelkring

18/10/2018 - 20:00 - 21:30

Aan de orde is Openbaring 2: 1 – 7, de brief van Jezus aan de gemeente te Efeze. Daar staan die aangrijpende woorden: dit heb ik tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten!

Fijn dat de opkomst de eerste keer goed was, maar ik misten er nog een aantal en…nieuwe gezichten blijven welkom!

Activiteit

Lidmatenkring

18/10/2018 - 20:00 - 22:30
Lidmatenkring

Terugkomavond

18/10/2018 - 20:30 - 22:00
Belijdenisgroep 2015
Ds. C.H. Hogendoorn

Gezamenlijke wijkavond Immanuel, Morgenster en De Noord

18/10/2018 - 22:00

18 oktober is er de tweede wijkavond in de serie "aangenomen tot kinderen", dit maal is het thema: vrijgekocht door de Zoon

 Spreker zal ook nu ds. Hogendoorn zijn.

Aanvang 20.00, vanaf 19.45 wordt er koffie / thee geschonken.

 

Oude Kerk

Eredienst

21/10/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Psalm 146: 1, voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Zondagsschool

21/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                21 oktober 2018                                                             

Doop

Doopzitting

22/10/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 4 november  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijk heeft de doopdienst in de Oude Kerk. De doopzitting is maandag 22 oktober om 19.00 uur in Het Anker.

U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.

Logo Bogerman

Verenigingsavond

22/10/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  J. Boesaard

Onderwerp: Jesaja 38: 1-22

Het Anker

Belijdeniscatechese

22/10/2018 - 20:45 - 22:00

Er is nog plaats! Je bent van harte welkom!

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

23/10/2018 - 20:00 - 21:30

We staan dit winterseizoen stil bij Mattheüs 5 t/m 7. De Bergrede van Jezus. Je zou deze hoofdstukken een inburgeringscursus in Gods koninkrijk kunnen noemen. Deze keer gaat het om Mattheüs 5: 13-20.

Kon je de eerste keer niet? Geen probleem! Je kan zo aansluiten! 

Activiteit

Zondagsschool

28/10/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                28 oktober 2018                                                             

Het Anker

Catechese 12/13

29/10/2018 - 17:00 - 17:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

29/10/2018 - 18:30 - 19:15

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

29/10/2018 - 19:15 - 20:00

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

29/10/2018 - 20:00 - 20:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Catechese 12/13

30/10/2018 - 17:00 - 17:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Bidden6

Gebedskring (Halloween)

30/10/2018 - 19:45 - 20:30

Samen bidden werkt samen bindend! Nieuwe gezichten van harte welkom!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

31/10/2018 - 17:00 - 17:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

31/10/2018 - 19:00 - 19:45

Ik ben dankbaar voor de opkomst en de betrokkenheid van de jonge mensen bij de catechese. Overigens….ik mis nog een enkeling.

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar