Agenda van September 2018

Het Anker

Eredienst/Dovendienst

02/09/2018 - 10:00 - 11:00

Zondagmorgen mag ik in Het Anker voorgaan bij onze broeders en zusters met een gehoorbeperking.

N.a.v. Johannes 10 werpen we een blik in de agenda van de goede Herder. ’s Morgens roept hij Zijn schapen. Overdag gaat hij ze voor. ’s Avonds brengt hij ze weer veilig in de schaapskooi. Laten we bidden om een gezegende eredienst.

Activiteit

Zondagsschool

02/09/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                2 september 2018                                                         

heilig avondmaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

05/09/2018 - 20:00 - 21:30

We mogen weer toeleven naar een Avondmaalszondag: D.V. zondag 9 september.  In verband daarmee komen we samen om elkaar halverwege de week te ontmoeten.

Deze keer luidt het thema: De zegen van de viering. 

Ik hoop u/jou te mogen ontmoeten.

Activiteit

Zomeravondzang met medewerking van het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shaddaï. o.l.v. Andre Hobo

05/09/2018 - 20:00 - 21:00

Aanvang 20 uur ( vanaf 19.50 uur voorzang). De toegang is  gratis, wel wordt er bij de uitgang een   collecte gehouden voor de onkosten van  de zangavonden en  voor het  evangelisatiewerk op de campings in Katwijk.

 

Activiteit

Liturgie ochtenddienst op 9 september 2018

09/09/2018 - 09:30 - 11:15
Voor liturgie, zie b
Oude Kerk

Eredienst

09/09/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Psalm 100: 1, voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Zondagsschool

09/09/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                9 september 2018                                                         

Logo Bogerman

Verenigingsavond

10/09/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider :  B. van der Plas

Onderwerp: Handelingen 4 "De eerste dagen na Pinksteren"

Logo Gods Woord in de Wereld

Zendingsavond met fam. ds. V.d. Berg

11/09/2018 - 19:30 - 21:30

Op DV dinsdag 11 september zal er een zendingsavond zijn met Ds C.v.d. Berg en zoon Willem. Aanvang 19.30 uur Plaats van samenkomst is Het Anker. De avond wordt geopend door ouderling A.P. Perdok. Op deze avond krijgen we e.e.a. te horen en te zien van het werk in Roemenië (Ds v.d. Berg) en in China (Willem).

Bidden6

Gebedskring

11/09/2018 - 19:45 - 20:30

Ik hoop dat er nieuwe ‘bidders’ bij komen!

Er is stof tot bidden genoeg! Van harte welkom.

Activiteit

Bijbeluur Duinrand

12/09/2018 - 10:00 - 12:00
Het gebouw ziet er van buiten prachtig uit en ik hoor enthousiaste verhalen over de binnenkant. We kunnen elkaar weer op "Kattukse grond" ontmoeten. Er is om 10 uur koffie en om 10.30 uur hopen we te beginnen met ons Bijbeluur. We lezen de Bijbel, bidden en zingen samen en ik hoop een korte Bijbellezing te verzorgen. Allen hartelijk welkom. Ook vanuit de omliggende woningen.
HGJV

HGJV Startdag 15 september

15/09/2018 - 10:00 - 15:00
Activiteit

Actiedag Bethel wijk

15/09/2018 - 10:00 - 15:00

Wijkgemeente Bethel organiseert weer een actiedag.

 

Sion Gemeentemiddag

Sion Gemeentemiddag

15/09/2018 - 15:00 - 19:30

Met weer een afwisselend programma voor jong en oud met o.a. een quiz, een sportieve activiteit voor jong en oud en natuurlijk is er ook iets leuks voor de kleinste kinderen. We sluiten met elkaar af met een heerlijke BBQ! En… het thema is nu ook bekend:  “Je bent goud waard!”

Ingang Nieuwe Kerk

Eredienst / Welkom in de Nieuwe Kerk

16/09/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Weerklant 421 (Als een hert dat verlangt naar water) en Weerklank 195 (Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart) Zie liturgie hiernaast.

Activiteit

Zondagsschool

16/09/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                16 september 2018                                                       

Doop

Doopzitting

17/09/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 30 september  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijk heeft de volgende keer een doopdienst.

U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.

dat kan via:

Rehoboth

All Together: Crisis in mijn geloof, Ds. Z. de Graaf

19/09/2018 - 19:30 - 21:30

Thema-avond met Ds. Z. de Graaf Onderwerp: Crisis in mijn geloof

All Together staat voor (jonge) vrouwen samen bij elkaar.

Een grote groep vrouwen, vanuit de wijken “over de brug” organiseren 2 gezellige gespreksochtenden en 2 thema-gespreksavonden.  Iedereen, jong/ouder, kerkelijk of niet is van harte welkom. Zo willen wij samen gemeente zijn.

Activiteit

Wijkavond

20/09/2018 - 20:00 - 22:00
U bent allen hartelijk welkom om 20.00 uur in de wijkzaal. Dit seizoen wilde ik met u luisteren naar het leven van de profeet Elia. De eerste keer slaan we 1 Koningen 17 op. Een thema dat we herkennen: er is grote droogte in Israël. Maar wat betekent dit in de profetische prediking van het boek Koningen? We hopen elkaar te ontmoeten!
Ds. C.H. Hogendoorn

Gezamenlijke wijkavond Immanuel, Morgenster en De Noord

20/09/2018 - 20:00 - 22:00

N.a.v. de prekenserie uit Lukas 15 zullen we het eerste deel van het winterseizoen het gaan hebben over "aanneming tot kinderen". 

Ds. Hogendoorn zal de spreker zijn deze 3 avonden.

barbecue

Samen in Rijnsoever

22/09/2018 - 17:00 - 22:00
U kunt zich nog opgeven voor de gezamenlijke opening van het winterwerk van wijkgemeenten Rehoboth en Maranatha.  Deze vindt plaats op zaterdag 22 september 2018 van 17.00-20.00 uur in het Maranathacentrum. Er is dan een heerlijke BBQ waarop alle medewerkers en wijkbewoners elkaar op een gezellige en ontspannen wijze kunnen on
Activiteit

Zondagsschool

23/09/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                 23 september 2018                                                       

Pnielkerk

Eredienst

23/09/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 100 1 en 3. Voor de complete liturgie zie hieronder.

Ds. P. Vermaat uit Veenendaal gaat voor in deze dienst. Inmiddels een bekende.

De Schriftlezing is Hand.7:54-8:4. De tekst vers 58b. Het thema van de preek; “De jas, die mij past”..

Het Anker

Catechese 12/13

24/09/2018 - 17:00 - 17:45

Inde week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

24/09/2018 - 18:30 - 19:15

Inde week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Bijbelstudie 2

Follow Me

24/09/2018 - 18:45 - 19:45
Follow Me   Komende week beginnen we weer met de Follow Me samenkomsten.  A.d.h.v.
Het Anker

Catechese 16/17

24/09/2018 - 19:15 - 20:00

Inde week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

24/09/2018 - 20:00 - 20:45

Inde week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

24/09/2018 - 20:45 - 22:00

Ik zou het nog maar een jaartje uitstellen! Heb je dat advies gehoord? Had je in de gaten uit welke hoek het kwam? Precies, ’t was een advies van de duivel! Hij geeft je dit advies omdat hij hoopt dat van uitstel afstel komt. Hij kan het niet hebben als we in het midden van de gemeente belijden: Jezus is het!

Het Anker

Catechese 12/13

25/09/2018 - 17:00 - 17:45

Inde week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

25/09/2018 - 19:00 - 19:45

In de week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Het Anker

30+ Bijbelkring

25/09/2018 - 20:00 - 21:30

We willen in dit seizoen stilstaan bij de 7 brieven van Jezus aan de gemeenten in Klein-Azië. (Openbaring 2 en 3) Jezus laat telkens zien dat Hij dei gemeenten kent en doorgrondt. Hij komt met bemoediging en vermaning. Wij vragen ons dan af wat het ons te zeggen heeft. Persoonlijk en als gemeente. W stareten met de inleiding: Openbaring1.

Doopvont Ichthuskerk

Doopgesprek

25/09/2018 - 20:30 - 21:30
Voorbereiden van de dienst op 30 september in de Nieuwe Kerk
koffieochtend

Koffieochtend Rehobothwijk; gezamenlijke start.

26/09/2018 - 09:30 - 11:30
Koffieochtend.  We gaan weer van start.  We beginnen zoals elk jaar met een gezamenlijke koffieochtend.  Deze keer in Het Anker aan de Voorstraat op woensdag 26 september, om 9.00 uur gaan de deuren open en om 9.30 uur begint deze morgen.  De spreekster van deze morgen is Tine Visser.  Aan het begin van het
koffie

Koffieochtend

26/09/2018 - 09:30 - 11:00

We gaan weer van start!

We beginnen zoals elk jaar met een gezamenlijke koffieochtend. Deze keer is deze in het Anker aan de Voorstraat op woensdag 26 september. Om 9.00 uur gaan de deuren open en om 9.30 uur begint deze morgen. De spreekster is Tine Visser. Aan het begin van het seizoen willen we nadenken over het thema 'een sterke vrouw'.

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

26/09/2018 - 10:00 - 11:30

Zoals bekend is deze kring bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden. Gemeenteleden die liever overdag samenkomen!

Ook op deze kring beginnen we met Openbaring 1.

De komende ontmoetingen lopen we de brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië langs.

Heel actueel en leerzaam. Van harte welkom!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

26/09/2018 - 17:00 - 17:45

In de week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

26/09/2018 - 19:00 - 19:45

In de week van zondag 23 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is krijg je deze week een uitnodiging. Voor alle zekerheid nog een keer de uren, zodat je weet wanneer je welkom bent.

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

zang & ontmoeting

Zangavond Rehobothwijk in MaranathaCentrum

26/09/2018 - 19:45 - 22:00
Zangavond Rehobothwijk in MaranathaCentrum De ’R’ zit weer in de maand en dat betekent, dat de maandelijkse zangavonden van de Rehobothwijk weer beginnen. We hielden altijd de vierde woensdagavond aan en dat betekent dat woensdag 26 september we weer voor het eerst dit nieuwe seizoen bij elkaar komen.
GGG

GGG (Gemeente Groei Groep)

26/09/2018 - 19:45 - 21:00

Ook de Gemeente Groei Groepen gaan weer van start.

Het thema is dit seizoen: 'Sterk en moedig als Jozua.'

 Op woensdag 26 september vindt de startavond plaats in de Ichthuskerk, aanvang om 19.45 uur.

Ds. Heikoop zal een inleiding verzorgen. Iedereen, ook als je nog niet bij een groep zit, maar naar een groep op zoek bent, is van harte welkom.

Lelie

Vrouwencontact Maranatha

27/09/2018 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 27 September 2018. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: "Vrij van oordeel".
Het Anker

50+ Bijbelkring

27/09/2018 - 20:00 - 21:30

We luisteren deze keer naar Openbaring 1. Jezus ontmoet Johannes die verbannen is op Patmos. Dit hoofdstuk vormt de inleiding op de hoofdstukken 2 en 3, de brieven van Jezus aan de 7 gemeenten te Klein-Azië.

Ik hoop alle bekenden weer te mogen begroeten en vanzelf zou het mooi zijn als er ook nieuwe gezichten zijn!.

Activiteit

Lidmatenkring

27/09/2018 - 20:00 - 22:00
De eerste keer doen we gezamenlijk op 27 september D.V. We beginnen met koffie en wat lekkers. Dan een korte eerste inleiding op het onderwerp van deze winter. En we besluiten de avond met een ijsbuffetje. Ben je van plan om te komen, wil je het dan even doorgeven? Dan hebben we een richtlijn over het aantal deelnemers.
Bijbelstudie 4

Bijbelkring 25plus

27/09/2018 - 20:00 - 22:00
Bijbelkring Rehobothwijk (25plus) Komend seizoen willen we met elkaar de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen. Deze brief wordt ook wel de ’blijdschapsbrief’ genoemd, omdat hierin voortdurend wordt opgeroepen tot blijdschap.  Te midden van donkere en beangstigende omstandigheden toen en nu wil deze brief ons bemoedigen
Activiteit

Lidmatenkring

27/09/2018 - 20:00 - 22:00
Activiteit

Terugkomavond Doopouders

27/09/2018 - 20:00 - 21:30
Wijkzaal Ichthuskerk
Bijbelstudie 4

Bijbelkring 60plus

28/09/2018 - 09:30 - 11:30
Bijbelkring Rehobothwijk 60plus. Komend seizoen willen we met elkaar de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen. Deze brief wordt ook wel de ’blijdschapsbrief’ genoemd, omdat hierin voortdurend wordt opgeroepen tot blijdschap.  Te midden van donkere en beangstigende omstandigheden toen en nu wil deze brief ons bemoedigen
Activiteit

Discipelschapskring voor jongeren 18plus

28/09/2018 - 19:30 - 21:00
Komende week start de discipelschapskring.  Met jongeren vanaf 18 jaar denken we een seizoen lang met elkaar na over de kernpunten van het christelijk geloof (schepping, verlossing, vernieuwing) en over de christelijke manier van leven (omgang met God, dienen, getuigen).  Je kunt deze kring volgen als voorbereiding op het doen van belijdenis maar je
4YOUth - jongerendienst

Eredienst/4YOUth

30/09/2018 - 18:00 - 19:30

Het thema is: Heb je een vuurtje voor mij?!

We luisteren naar het appel van de schrijver van de Hebreeënbrief die ons als (jonge) gemeenteleden op het hart bindt naar elkaar om te zien en elkaar aan te vuren (!) tot liefde en goede werken!

Ik hoop jong en oud in de dienst te mogen ontmoeten.