Agenda van Februari 2018

Activiteit

Belijdenis vervolg groep

01/02/2018 - 20:00 - 22:00
Activiteit

Calvijnkring

02/02/2018 - 19:45 - 22:00

Vrijdag 2 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 3. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Activiteit

Zondagsschool

04/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                4 februari 2018                              

Oude Kerk

Eredienst

04/02/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 81: 12 . Voor de complete liturgie zie hiernaast

We lezen Mattheüs 6: 5 – 8. Gebedsonderwijs van Jezus. U/jij kan ook alvast zondag 45 lezen ter voorbereiding. Ik geef  ter overdenking alvast wat doordenkertjes door…

1.  Waar we ook zijn, ons gebed bereikt God altijd.

Doop

Doopzitting

05/02/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 18 februari  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer dienst in de Nieuwe Kerk. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.

Dat kan via:

Logo Bogerman

Verenigingsavond

05/02/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider : B. Barnhoorn

Onderwerp: openbaringen 12 (2de deel)

bijbel

Vervolgkring

05/02/2018 - 20:30 - 22:00
We lezen de brief aan de Romeinen en we zijn toegekomen aan hoofdstuk 9.Dat vormt één geheel tot en met hoofdstuk 11.Het gaat over de verkiezing van Israël, over de blijvende trouw van God, over het heil dat óók naar de heidenen is gekomen, over de toekomst.We gaan niet alles lezen, maar wel met elkaar nadenken over de plaats van Israël, over ook ons geloof in de God van Israël en wat juist
Bidden

Gebedskring

07/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Toerustingsavond met Gert Jan Meerkerk

07/02/2018 - 20:00 - 21:00

Deze avond wil Gert Jan Meerkerk ons toerusten in het vertellen.

De geschiedenis van komende zondag wil Gert Jan met ons behandelen.

In afhankelijkeheid van de Heere wil hij op zijn bekende, boeiende en mooie wijze ons handvatten geven om de stof tot het kinderhart te brengen.

Allen hartelijk welkom.

Mosterdzaadje

Toerustingsavond Het Mosterdzaadje

07/02/2018 - 20:00 - 21:30
Lelie

Vrouwencontact Maranatha

08/02/2018 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 8 Februari 2018. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: "GEDULD". Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken.
Activiteit

Lidmatenkring Pniëlwijk

08/02/2018 - 20:00 - 22:15

Op donderdag 8 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is: Debreking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allen weer hartelijkwelkom.

bijbel

Bijbelcursus

08/02/2018 - 20:30 - 22:00

Er was gevraagd naar de plaats van de vrouw in de Bijbel.

Daar is wel heel veel over te vertellen! Lang niet alles kunnen we belichten. Natuurlijk komt de vraag van de vrouw in het ambt wel even langs, maar het is de bedoeling om veel breder te kijken naar de plaats die de vrouwen hebben en krijgen in de Bijbel.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

10/02/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 10 februari zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Maranathakerk2

Gezinsdienst

11/02/2018 - 10:00 - 11:30

Dvoted zingt voor de dienst. Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Liturgie ochtenddienst 11 februari 2018

11/02/2018 - 10:00 - 11:15

LITURGIE KERK- EN SCHOOLDIENST VAN DE DS. R.P.A. RUTGERSSCHOOL.

Zondag 11 februari om 10.00 uur in de Oude Kerk Thema: Van harteVoorganger: Ds. K.F.W. Borsje

Welkom door de ouderling van dienst

Activiteit

zondagsschool

11/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                11 februari 2018 (eerste lijdensweek)                  

Activiteit

Bijbelkring

12/02/2018 - 20:00 - 21:00
Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

13/02/2018 - 20:00 - 21:30

Ben je nog niet eerder geweest? Geen probleem want elke avond staat op zichzelf.

 We staan stil bij het Pascha. Welke lessen kunnen wij daaruit trekken. We lezen Hebreeën 11: 28; Exodus 12: 1 – 7 en 1 Korinthe 5: 1- 8. Ik hoop jullie weer te ontmoeten.

 

bijbel

Bijbelkring

14/02/2018 - 11:00 - 13:00
Bijbelgedeelte: Mattheüs 7 : 13 t/m 29.
Bidden

Gebedskring

14/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Sion4Women

Sion4Women

14/02/2018 - 20:00 - 21:30

Dit keer is de spreker Toos Heemskerk. Toos Heemskerk spreekt over ‘thuiskomen’, naar aanleiding van het verhaal van Ruth. Het nieuwe land waar ze met haar schoonmoeder naartoe reist, is niet haar thuis, maar toch wordt het nieuwe land haar thuis. Wanneer ben jij nu thuis?

Zingen4

Zingend geloven

14/02/2018 - 20:00 - 21:45

Op woensdagavond 14 februari is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'.

Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking.

Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen.

Iedereen is van harte welkom!

Handen schudden

Contactmorgen

15/02/2018 - 10:00 - 13:00

We hopen weer een contactmorgen te hebben. Er zijn de vaste bestanddelen: meditatie, samenzang, ontmoeting. Deze keer krijgen we een presentatie over oud – Hollands snoep en nostalgische reclames uit de jaren 1940 – 1960. Ook oude liedjes passeren de revue en er wordt een quiz gehouden. Vanzelf sluiten we weer af met soep en een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u ook?!!

Ds Arenda Haasnoot 2

Wijkmiddag

15/02/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdagmiddag 15 februari is er weer een wijkmiddag in de grote zaal van de Ichthuskerk.

Om 14.30 uur opent ds. J.B. Alblas de middag met Schriftlezing en de meditatie. Ook zingen we enkele liederen met elkaar.

Geloof en evolutie

Thema-avond met Prof. dr. G. van den Brink: Geloof en evolutie

15/02/2018 - 20:00 - 22:00

Op D.V. donderdag 15 februari een thema-avond zal plaatsvinden. Prof. dr. G. van den Brink zal dan spreken over het thema: ’Geloof en evolutie’. Zijn recente boek hierover, ’En de aarde bracht voort’, heeft de discussie over de evolutieleer opnieuw aangezwengeld. 

Activiteit

Wijkavond

15/02/2018 - 20:00 - 22:15

Donderdag 15 feb. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onzewijkavond. Ik wilde iets vertellen over de reformator Philippus Melanchton enaandacht besteden aan wat hij geschreven heeft over de verhouding van Woord enGeest in de prediking. Aanvang 20.00 uur in de wijkzaal van de Pniëlkerk. Allenweer hartelijk welkom.

Kerkplein Nieuwe Kerk

Eredienst

18/02/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Weerklank 309: 1 en 3.  Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Zondagsschool

18/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                18 februari 2018 (tweede lijdensweek)                

Activiteit

Liturgie avonddienst 18 februari 2018

18/02/2018 - 18:00 - 19:30

Liturgie avonddienst op 18 februari 2018Aanvang:  18:00 uurLocatie: Oude Kerk Voorganger: ds. K. F. W. Borsje  

Het Anker

Catechese 12/13

19/02/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

19/02/2018 - 18:30 - 19:15

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

19/02/2018 - 19:15 - 20:00

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

19/02/2018 - 20:00 - 20:45

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Logo Bogerman

Verenigingsavond

19/02/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider : Ds. A. Christ

Onderwerp: Adam naar Noach nav Genisis 6 vanaf vers 5

Het Anker

Belijdeniscatechese

19/02/2018 - 20:45 - 22:00
Het Anker

Catechese 12/13

20/02/2018 - 17:00 - 17:45

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

20/02/2018 - 19:00 - 19:45

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Het Anker

30+ Bijbelkring

20/02/2018 - 20:00 - 21:30

We staan stil bij Hebreeën 11: 29 – 31. Welke lessen zitten er in deze verzen en de geschiedenissen waar naar verwezen wordt voor ons? Ik hoop jullie weer te mogen ontmoeten.

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

21/02/2018 - 10:00 - 11:30

Zoals bekend is deze kring bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden. Gemeenteleden die liever overdag samenkomen!

We staan stil bij de tocht door de Rode Zee, de val van de muren van Jericho en de geloofskeuze van Rachab. Kortom: Hebreeën 11: 29 – 31. Graag tot ziens!

 

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

21/02/2018 - 17:00 - 17:45

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

21/02/2018 - 19:00 - 19:45

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Bidden

Gebedskring

21/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Wijkavond

Wijkavond

22/02/2018 - 20:00 - 21:30

Onze ambtsbroeder en oud-huisarts J.H. ten Hove zal dan spreken over “Voltooid leven”. Een zeer actueel thema, dat ook politiek een grote rol speelde bij de kabinetsformatie. Hoe moeten we hier als christenen mee omgaan? Of is dit louter een onderwerp voor de moderne mens die als een halfgod leeft en zijn van God ontvangen ziel vergeet…?

Zaterdagavond kring

Wijkavond

22/02/2018 - 20:00 - 21:30

Gemeenteavond; 22 Februari is er weer een gemeenteavond olv Ds G.Lugthart.

Het thema : ‘       ’.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

22/02/2018 - 20:00 - 22:15

Op donderdag 22 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is:Volharden in de breking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allenweer hartelijk welkom. 

Wijkadvond

Gezamenlijke lidmatenkringen Morgenster, Immanuel en De Noord

22/02/2018 - 20:00 - 22:00

Jongeren: Leiding ds. Hogendoorn

35plus: Leiding ds. Veerman 

 

Verdere gegevens (thema en bijbeltekst) zijn te vinden in de kerkbode 

Activiteit

Calvijnkring

23/02/2018 - 19:45 - 22:00

Vrijdag 23 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in hetlicht van hoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog weleen keer lezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nogterug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie.

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

26/02/2018 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Ook als je er de vorige keer niet bij was, ben je alsnog van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur en komen bij elkaar in het Maranathacentrum.

Bidden6

Gebedskring

27/02/2018 - 19:45 - 20:30

Er is stof tot bidden genoeg!

Activiteit

Bijbeluur Duinrand

28/02/2018 - 10:00 - 12:00

Woensdag 28 febr. hopen we weer Bijbeluur te houden in de Duinrand.10.00 uur is er koffie en 10.30 uur hopen we te beginnen. Het Bijbeluur is vrijtoegankelijk voor ouderen in het huis. Maar ook bezoekers zijn welkom. Samenmet vader of moeder, broer of zuster, oom of tante een uurtje gebed, zingen enBijbellezing.

Bidden

Gebedskring

28/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.