Agenda van Februari 2018

Activiteit

Belijdenis vervolg groep

01/02/2018 - 20:00 - 22:00
Activiteit

Calvijnkring

02/02/2018 - 19:45 - 22:00

Vrijdag 2 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 3. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Activiteit

Zondagsschool

04/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                4 februari 2018                              

Logo Bogerman

Verenigingsavond

05/02/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider : B. Barnhoorn

Onderwerp: openbaringen 12 (2de deel)

bijbel

Vervolgkring

05/02/2018 - 20:30 - 22:00
We lezen de brief aan de Romeinen en we zijn toegekomen aan hoofdstuk 9.Dat vormt één geheel tot en met hoofdstuk 11.Het gaat over de verkiezing van Israël, over de blijvende trouw van God, over het heil dat óók naar de heidenen is gekomen, over de toekomst.We gaan niet alles lezen, maar wel met elkaar nadenken over de plaats van Israël, over ook ons geloof in de God van Israël en wat juist
Bidden

Gebedskring

07/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Toerustingsavond met Gert Jan Meerkerk

07/02/2018 - 20:00 - 21:00

Deze avond wil Gert Jan Meerkerk ons toerusten in het vertellen.

De geschiedenis van komende zondag wil Gert Jan met ons behandelen.

In afhankelijkeheid van de Heere wil hij op zijn bekende, boeiende en mooie wijze ons handvatten geven om de stof tot het kinderhart te brengen.

Allen hartelijk welkom.

Mosterdzaadje

Toerustingsavond Het Mosterdzaadje

07/02/2018 - 20:00 - 21:30
Lelie

Vrouwencontact Maranatha

08/02/2018 - 09:30 - 11:30
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha. Donderdag 8 Februari 2018. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als onderwerp: "GEDULD". Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken.
Activiteit

Lidmatenkring Pniëlwijk

08/02/2018 - 20:00 - 22:15

Op donderdag 8 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is: Debreking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allen weer hartelijkwelkom.

bijbel

Bijbelcursus

08/02/2018 - 20:30 - 22:00

Er was gevraagd naar de plaats van de vrouw in de Bijbel.

Daar is wel heel veel over te vertellen! Lang niet alles kunnen we belichten. Natuurlijk komt de vraag van de vrouw in het ambt wel even langs, maar het is de bedoeling om veel breder te kijken naar de plaats die de vrouwen hebben en krijgen in de Bijbel.

Activiteit

Liturgie ochtenddienst 11 februari 2018

11/02/2018 - 10:00 - 11:15

LITURGIE KERK- EN SCHOOLDIENST VAN DE DS. R.P.A. RUTGERSSCHOOL.

Zondag 11 februari om 10.00 uur in de Oude Kerk Thema: Van harteVoorganger: Ds. K.F.W. Borsje

Welkom door de ouderling van dienst

Activiteit

zondagsschool

11/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                11 februari 2018 (eerste lijdensweek)                  

Activiteit

Bijbelkring

12/02/2018 - 20:00 - 21:00
bijbel

Bijbelkring

14/02/2018 - 11:00 - 13:00
Bijbelgedeelte: Mattheüs 7 : 13 t/m 29.
Bidden

Gebedskring

14/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Sion4Women

Sion4Women

14/02/2018 - 20:00 - 21:30

Dit keer is de spreker Toos Heemskerk. Toos Heemskerk spreekt over ‘thuiskomen’, naar aanleiding van het verhaal van Ruth. Het nieuwe land waar ze met haar schoonmoeder naartoe reist, is niet haar thuis, maar toch wordt het nieuwe land haar thuis. Wanneer ben jij nu thuis?

Zingen4

Zingend geloven

14/02/2018 - 20:00 - 21:45

Op woensdagavond 14 februari is er in de grote zaal van de Ichthuskerk weer 'Zingend geloven'.

Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundels van Joh. de Heer en Opwekking.

Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen.

Iedereen is van harte welkom!

Ds Arenda Haasnoot 2

Wijkmiddag

15/02/2018 - 14:30 - 16:45

Donderdagmiddag 15 februari is er weer een wijkmiddag in de grote zaal van de Ichthuskerk.

Om 14.30 uur opent ds. J.B. Alblas de middag met Schriftlezing en de meditatie. Ook zingen we enkele liederen met elkaar.

Geloof en evolutie

Thema-avond met Prof. dr. G. van den Brink: Geloof en evolutie

15/02/2018 - 20:00 - 22:00

Op D.V. donderdag 15 februari een thema-avond zal plaatsvinden. Prof. dr. G. van den Brink zal dan spreken over het thema: ’Geloof en evolutie’. Zijn recente boek hierover, ’En de aarde bracht voort’, heeft de discussie over de evolutieleer opnieuw aangezwengeld. 

Activiteit

Wijkavond

15/02/2018 - 20:00 - 22:15

Donderdag 15 feb. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onzewijkavond. Ik wilde iets vertellen over de reformator Philippus Melanchton enaandacht besteden aan wat hij geschreven heeft over de verhouding van Woord enGeest in de prediking. Aanvang 20.00 uur in de wijkzaal van de Pniëlkerk. Allenweer hartelijk welkom.

Activiteit

Zondagsschool

18/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                18 februari 2018 (tweede lijdensweek)                

Activiteit

Liturgie avonddienst 18 februari 2018

18/02/2018 - 18:00 - 19:30

Liturgie avonddienst op 18 februari 2018Aanvang:  18:00 uurLocatie: Oude Kerk Voorganger: ds. K. F. W. Borsje  

Logo Bogerman

Verenigingsavond

19/02/2018 - 20:00 - 22:00

Inleider : Ds. A. Christ

Onderwerp: Adam naar Noach nav Genisis 6 vanaf vers 5

koffie

Koffieochtend in Salem

21/02/2018 - 10:00 - 12:00
Woensdag 21 februari hopen we onze jaarlijkse koffieochtend in Salem te houden. Daarbij is iedereen van harte welkom, vrouwen én mannen, bewoners van Salem, de aanleunwoningen én van daarbuiten! Er is een gelegenheidskoortje gevormd van broeders uit de kerkenraad en enkele bezoekbroeders.
Bidden

Gebedskring

21/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Zaterdagavond kring

Wijkavond

22/02/2018 - 20:00 - 21:30

Gemeenteavond; 22 Februari is er weer een gemeenteavond olv Ds G.Lugthart.

Het thema is ‘Vrijgesproken’ en het zal gaan over de rechtvaardiging door het geloof.

Activiteit

Jonge lidmatenkring

22/02/2018 - 20:00 - 22:15

Op donderdag 22 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is:Volharden in de breking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allenweer hartelijk welkom. 

Wijkadvond

Gezamenlijke lidmatenkringen Morgenster, Immanuel en De Noord

22/02/2018 - 20:00 - 22:00

Jongeren: Leiding ds. Hogendoorn

35plus: Leiding ds. Veerman 

 

Verdere gegevens (thema en bijbeltekst) zijn te vinden in de kerkbode 

bijbel

Bijbelkring

22/02/2018 - 20:00 - 21:30
Bijbelgedeelte: Mattheüs 7 : 13 t/m 29.
Activiteit

Calvijnkring

23/02/2018 - 19:45 - 22:00

Vrijdag 23 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in hetlicht van hoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog weleen keer lezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nogterug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie.

Activiteit

Zondagsschool

25/02/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                25 februari 2018 (derde lijdensweek)                  

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

26/02/2018 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Activiteit

Bijbeluur Duinrand

28/02/2018 - 10:00 - 12:00

Woensdag 28 febr. hopen we weer Bijbeluur te houden in de Duinrand.10.00 uur is er koffie en 10.30 uur hopen we te beginnen. Het Bijbeluur is vrijtoegankelijk voor ouderen in het huis. Maar ook bezoekers zijn welkom. Samenmet vader of moeder, broer of zuster, oom of tante een uurtje gebed, zingen enBijbellezing.

Bidden

Gebedskring

28/02/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.