Agenda van Januari 2018

nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

06/01/2018 - 17:00 - 19:30

Een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van het jaar te ontmoeten en elkaar Gods zegen toe te wensen. 

Rond 18.00 uur luisteren we naar een woord uit de Bijbel en zingen we een lied.

Er wordt gezorgd voor koffie/thee met iets erbij, een hapje en een drankje.

Activiteit

Alpha Ladies Only

08/01/2018 - 13:30 - 15:30
Alpha Ladies Only cursus Zie hier voor de omschrijving.
Bidden

Gebedskring

10/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Gezamenlijke lidmatenkring

11/01/2018 - 20:00 - 22:00

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom.

Activiteit

Calvijnkring

12/01/2018 - 19:45 - 22:00
Vrijdag 12 jan. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 1 - 2. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl. Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.
Activiteit

Zondagsschool

14/01/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                14 januari 2018                                            

Activiteit

Bijbelkring

15/01/2018 - 20:00 - 21:00
Bidden

Gebedskring

17/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Wijkactiviteiten

Wijkmiddag

18/01/2018 - 14:30 - 17:00
Onderwerp: De kleding van koningin Maxima.
Activiteit

Belijdenis vervolg groep

18/01/2018 - 20:00 - 22:00
Activiteit

Wijkavond wijkgemeente Pniël

18/01/2018 - 20:00 - 22:30

Donderdag 18 jan. Hopen we onze volgende wijkavond te houden. In deserie over de reformatoren dit maal een bijdrage over Ulrich Zwingli. Een onderons wat onbekende reformator. Ik wil proberen iets over zijn leven alsreformator voor het voetlicht te brengen en enige aandacht schenken aan zijngedachten over de verzoening. U bent weer hartelijk welkom in de wijkzaal vande Pniëlkerk.

Bijbelstudie

Bijbelcursus

18/01/2018 - 20:30 - 22:00
Onderwerp: De toekomst van Jeruzalem.
Activiteit

Zondagsschool

21/01/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                21 januari 2018                             

Bijbelstudie

Vervolggroep

22/01/2018 - 20:30 - 22:00
We lezen Romeinen 8 : 17 t/m 39.
Bijbelstudie

Bijbelkring

24/01/2018 - 11:00 - 12:30
Bijbelgedeelte: Mattheus 7 : 1 t/m 12.
Bidden

Gebedskring

24/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Zaterdagavond kring

Wijkavond

25/01/2018 - 20:00 - 21:30

Gemeenteavond.  25 Januari is er weer een gemeenteavond olv Ds G.Lugthart.

Het thema : ‘       ’.

Bijbelstudie

Bijbelkring

25/01/2018 - 20:00 - 22:00
Bijbelgedeelte: Mattheus 7 : 1 t/m 12.
Bijbelstudie 4

Bijbelkring 'Elia' - Wijkgemeent Rehoboth

25/01/2018 - 20:00 - 22:00
Op D.V. donderdag 25 januari komen we weer bij elkaar. We lezen verder in de Elia-cyclus, deze avond 1 Koningen 19. Elia is flink overspannen. Hoe is dat gekomen? Het is belangrijk om daar goed naar te kijken omdat ook vandaag veel mensen risico lopen om overspannen te raken.
Activiteit

Zondagsschool

28/01/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                28 januari 2018               

Activiteit

Liturgie avonddienst

28/01/2018 - 18:00 - 19:30

Liturgie avonddienst op 28-1-2018

Tijd: 18.00 uurWaar: Nieuwe Kerk Voorganger: ds. K. F. W. Borsje  

 

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

29/01/2018 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Ook als je er de vorige keer niet bij was, ben je alsnog van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur en komen bij elkaar in het Maranathacentrum.

Activiteit

Bijbeluur Duinrand

31/01/2018 - 10:00 - 12:15

Woensdag 31 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten in deDuinrand. Om 10 uur is er koffie en om half 11 hopen we te beginnen. Allen weerhartelijk welkom.

Bidden

Gebedskring

31/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.