Agenda van Januari 2018

Doop

Doopzitting

02/01/2018 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 14 januari  is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente hoopt de volgende keer in februari weer een doopdienst te hebben. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau.

Dat kan via:

nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

06/01/2018 - 17:00 - 19:30

Een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van het jaar te ontmoeten en elkaar Gods zegen toe te wensen. 

Rond 18.00 uur luisteren we naar een woord uit de Bijbel en zingen we een lied.

Er wordt gezorgd voor koffie/thee met iets erbij, een hapje en een drankje.

Pniel

Eredienst

07/01/2018 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Psalm Psalm 121: 1 (de complete liturgie hiernaast)

We staan stil bij Daniël 6: 1 – 12. Er wordt een gebedsverbod uitgevaardigd! Staat ons dat in 2018 misschien ook te wachten? Desondanks laat Daniël zich niet tegenhouden om vrijmoedig te bidden!

Activiteit

Alpha Ladies Only

08/01/2018 - 13:30 - 15:30
Alpha Ladies Only cursus Zie hier voor de omschrijving.
Het Anker

Catechese 12/13

08/01/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.  

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

08/01/2018 - 18:30 - 19:15

 Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.  

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

08/01/2018 - 19:15 - 20:00

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.  

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

08/01/2018 - 20:00 - 20:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.  

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Het Anker

Belijdeniscatechese

08/01/2018 - 20:45 - 22:00

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.   

Het Anker

Catechese 12/13

09/01/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.   

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

09/01/2018 - 19:00 - 19:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.  

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

09/01/2018 - 19:45 - 20:30

Om de zorgen van personen, gezinnen, de kerk, ons dorp, ons land, deze wereld bij God onder de aandacht te brengen.  Wat zou het mooi zijn als het één van uw/ jouw goede voornemens was om dit jaar de gebedskring te bezoeken.

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

10/01/2018 - 17:00 - 17:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.   

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

10/01/2018 - 19:00 - 19:45

Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari en woensdag 10 januari gaan de catechisaties weer van start. Gewone tijd, gewone plaats. Zelf neem ik deze week even wat rust, maar de jeugdambtsdragers met het jeugdwijkteam nemen het over.   

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Bidden

Gebedskring

10/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Activiteit

Gezamenlijke lidmatenkring

11/01/2018 - 20:00 - 22:00

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom.

Activiteit

Calvijnkring

12/01/2018 - 19:45 - 22:00
Vrijdag 12 jan. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 1 - 2. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl. Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.
zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

13/01/2018 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 13 januari zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Activiteit

Zondagsschool

14/01/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                14 januari 2018                                            

Kerkplein Nieuwe Kerk

Eredienst

14/01/2018 - 18:00 - 19:30

Voor de dienst zingen we Psalm 24: 1.  Voor de complete liturgie zie hiernaast.

Activiteit

Bijbelkring

15/01/2018 - 20:00 - 21:00
Het Anker

30+ Bijbelkring

16/01/2018 - 20:00 - 21:30

We staan stil bij de volgende ‘voorbeeldige gelovige’, t.w. Mozes. We lezen Hebreeën 11: 23 – 27.

Ik hoop iedereen weer te mogen ontmoeten. Omdat we telkens bij een andere gelovige stilstaan, kan je ook ‘gewoon’ aanhaken!

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

17/01/2018 - 10:00 - 11:30

Zoals bekend is deze kring bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden. Gemeenteleden die liever overdag samenkomen! We hopen deze keer aan de hand van Hebreeën 11: 23 – 27 stil te staan bij een bekende gelovige uit het OT: Mozes. Ik hoop de bekende gezichten en de nieuwe gezichten weer te mogen ontmoeten.

Bidden

Gebedskring

17/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Handen schudden

Contactmorgen

18/01/2018 - 10:00 - 13:00

Er zijn de vaste bestanddelen: meditatie, samenzang, ontmoeting.

Deze keer zal defilm/documentaire "Stormgetij" worden vertoond.  Een documentaire in het geheim (met gevaar voor z'n leven) door D. Kruyt van Foto Kruyt tijdens  de 2e wereldoorlog in Katwijk gefilmd. Een film met unieke beelden over Katwijk tijdens de oorlog.

Het Anker

50+ Bijbelkring

18/01/2018 - 20:00 - 21:30

We gaan verder in Hebreeën 11. We staan stil bij wat er geschreven staat over Mozes in vers 23 – 27. Is iedereen weer aanwezig?

Activiteit

Belijdenis vervolg groep

18/01/2018 - 20:00 - 22:00
Activiteit

Wijkavond wijkgemeente Pniël

18/01/2018 - 20:00 - 22:30

Donderdag 18 jan. Hopen we onze volgende wijkavond te houden. In deserie over de reformatoren dit maal een bijdrage over Ulrich Zwingli. Een onderons wat onbekende reformator. Ik wil proberen iets over zijn leven alsreformator voor het voetlicht te brengen en enige aandacht schenken aan zijngedachten over de verzoening. U bent weer hartelijk welkom in de wijkzaal vande Pniëlkerk.

Activiteit

Zondagsschool

21/01/2018 - 14:00 - 15:00

Datum:                21 januari 2018                             

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

23/01/2018 - 20:00 - 21:30

Ben je nog niet eerder geweest? Geen probleem want elke avond staat op zichzelf.

Bidden

Gebedskring

24/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.

Wijkavond

Wijkavond

25/01/2018 - 20:00 - 21:30

Ds. P. Vermaat uit Veenendaal hoopt te spreken over ‘Samen gemeente zijn in deze tijd’.  Ds. Vermaat verblijft elk jaar een aantal maanden als predikant in Spanje. Hij laat iets zien van het gemeente – zijn en trekt de lijnen naar onze situatie. Wat kunnen wij leren van het gemeente – zijn in Spanje.

Zaterdagavond kring

Wijkavond

25/01/2018 - 20:00 - 21:30

Gemeenteavond.  25 Januari is er weer een gemeenteavond olv Ds G.Lugthart.

Het thema : ‘       ’.

Activiteit

Jonge Lidmatenkring (20-40 jr)

29/01/2018 - 20:00 - 22:00

Jonge Lidmatenkring. 

Ook als je er de vorige keer niet bij was, ben je alsnog van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur en komen bij elkaar in het Maranathacentrum.

Bidden

Gebedskring

31/01/2018 - 19:00 - 20:00

Gebedskring. 

Elke woensdagavond komen we bij elkaar voor een kort moment van gezamenlijk gebed.

Het is goed om ons gezamenlijk te verootmoedigen voor de HEERE, Hem te danken voor wie Hij is en voorbede te doen voor de nood in deze wereld, de situatie in ons land, in ons dorp en onze gemeente.