Agenda van September 2017

Activiteit

Jaco van Leeuwen in Internationale Orgelserie Katwijk

02/09/2017 - 19:30

Op zaterdag 2 september, aanvang 19.30 uur, geeft de Noordwijkse musicus Van Leeuwen een concert met werken van Dupré, Bossi, Whitlock en Jongen aan het Van den Heuvelorgel in de Katwijkse Nieuwe Kerk. 

Activiteit

Zondagsschool

03/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: De roepstem van de heiden.

Bijbelgedeelte: Handelingen 15 vers 35-41 en Handelingen 16 vers 1-15

Zingen: Psalm 127 vers 1

Leren: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God. Romeinen 10 vers 17

heilig avondmaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

06/09/2017 - 20:00 - 21:30

We mogen weer toeleven naar een avondmaalszondag: D.V. zondag 10 september. 

In verband daarmee komen we op woensdag 6 september samen om elkaar halverwege de week te ontmoeten. Zoals bekend hebben we in de afgelopen jaren het avondmaalsformulier behandeld en staan we nu tijdens deze avonden stil bij bepaalde thema’s.

Activiteit

Open Monumentendag

09/09/2017 - 09:00

De Open Monumentendag op 9 september staat in het teken van ’Boeren, burgers & buitenlui’. ’Boeren?’, hoor ik u denken. Ons dorp kende toch alleen vissers… Op de Oude Begraafplaats overtuigen we u van het tegendeel. Ook kunt u de grafkelder van buitenlui bezoeken. Maar niet alleen het oude graf aan de Zuidstraat heeft 9 september zijn poorten geopend.

Activiteit

Open Monumentendag

09/09/2017 - 10:00 - 21:00

De Open Monumentendag op 9 september staat in het teken van ’Boeren, burgers & buitenlui’. ’Boeren?’, hoor ik u denken. Ons dorp kende toch alleen vissers… Op de Oude Begraafplaats overtuigen we u van het tegendeel. Ook kunt u de grafkelder van buitenlui bezoeken. Maar niet alleen het oude graf aan de Zuidstraat heeft 9 september zijn poorten geopend.

zang & ontmoeting

“Sion, zingt uw God ter eer”

09/09/2017 - 20:00 - 22:00

Op zaterdag 9 september zal in de Oranjezaal van het kerkelijk centrum "Het Anker" , de eerste maandelijkse  zangavond worden gehouden.

Er wordt gezongen uit diverse bundels, waaronder de in onze gemeente gebruikelijke psalmen en gezangenbundel, de liederen van Johannes de Heer en opwekkingsliederen.

Activiteit

Zondagsschool

10/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: De stokbewaarder

Bijbelgedeelte: Handelingen 16 vers 16-40

Zingen: Gezang 170 vers 1

Leren: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Handelingen 16 vers 31

Logo Bogerman

Verenigingsavond

11/09/2017 - 20:00 - 22:00

Inleider : B. van der Plas

Onderwerp: Handelingen 2

Het Anker

30+ Bijbelkring

12/09/2017 - 20:00 - 21:30

Langzamerhand beginnen de kringen weer.

We staan dit seizoen stil bij de voorbeeldige gelovigen uit Hebreeën 11.

Het Anker

Ochtend Bijbelkring

13/09/2017 - 10:00 - 11:30

Ook de Ochtend Bijbelkring – voor alle leeftijden!! – start weer:

Iedereen – ook buiten de wijk – van harte welkom.

Activiteit

Gebedsmorgen

16/09/2017 - 09:30 - 12:00

Spreker: dr. Paul Visser. Thema: Krachtig in Hem.

Tijd: van 9.30-12.00 uur. Inloop met koffie en wat lekkers 9.00 uur.

De Vuurbaak nodigt iedereen uit te komen naar deze morgen.

Sion Gemeentemiddag

Sion Gemeentemiddag

16/09/2017 - 15:00 - 19:30

Al ruim 100 aanmeldingen zijn binnen voor de Sion gemeentemiddag, a.s. zaterdag 16 september in de Ichthuskerk. Vanaf 14.30 uur staat de koffie, thee of fris klaar. Er kunnen er nog meer bij! We hebben een afwisselend programma, en sluiten af met een gezellige BBQ.

En… we onthullen nu ook het thema van deze middag: ‘Ik hou van Holland!’

Nieuwe Kerk

Welkom in de Nieuwe Kerk

17/09/2017 - 10:00 - 11:30

Voor de dienst zingen we Psalm 98: 2. (Voor de complete liturgie zie hiernaast)

Activiteit

Zondagsschool

17/09/2017 - 14:00 - 15:00

Thema: Gods Naam wordt verkondigd                          

Bijbelgedeelte:Handelingen 17 (vers 15-34) en 18 (vers 1-17)   

Zingen:Psalm 9 : 18                            

Leren:En de Heere zei tot Paulus: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. (Handelingen 18 : 9)

Doop

Doopzitting

18/09/2017 - 19:00 - 19:30

D.V. zondag 1 oktober is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. Onze wijkgemeente heeft deze keer geen dienst. U/jij hebt kunt lezen/horen dat het de bedoeling is dat iedereen zich voor de doopzitting bij de eigen wijk, opgeeft bij het kerkelijk bureau. 

dat kan via:

Bijbelstudie 4

Jongvolwassenkring

19/09/2017 - 20:00 - 21:30

Zoals bekend is deze kring bedoeld voor jonge mensen die zich te oud voelen voor de catechese, voor jongeren die de laatste jaren belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We mikken daarbij op de twintigers. (Voor dertigers en ouder is er de 30+ kring, zie boven) We komen één keer in de drie weken samen, de eerste keer dinsdag 19 september.

Het Anker

50+ Bijbelkring

21/09/2017 - 20:00 - 21:30

We hopen voor de eerste keer samen te komen.

We staan stil bij de gelovigen uit het Oude Testament, zoals die aan ons worden voorgesteld in Hebreeën 11.

Komt u ook (weer)? 

Activiteit

Zeezangdienst Mannenzanggroep Sion

23/09/2017 - 19:30

Op D.V. zaterdag 23 september is er weer de inmiddels traditionele Zeezangdienst, georganiseerd door de Mannenzanggroep Sion uit Katwijk. Dat is zingen vanuit het hart tot de eer van God.

Activiteit

Zondagsschool

24/09/2017 - 14:00 - 15:00

Datum: 24 september 2017                                     

Activiteit

Gezinsdienst Philadelphia

24/09/2017 - 15:00

Gezinsdienst Philadelphia Zondag 24 september om 15.00 uur nodigen wij iedereen uit om de gezinsdienst voor mensen met een beperking bij te wonen in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat 18 in Katwijk aan den Rijn. De voorganger is dominee C. K. Koekkoek.

Ingang Nieuwe Kerk

Opening winterwerk

24/09/2017 - 17:45 - 19:30

Voor de dienst zingen we een aantal liederen. Die zullen één voor één worden aangekondigd. (Voor de complete liturgie zie hiernaast)

We hopen tijdens deze dienst stil te staan bij de opening van het winterwerk. In deze dienst zal het Harmonieorkest Uni haar medewerking verlenen en zal er meer dan anders worden gezongen!

Het Anker

Catechese 12/13

25/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

25/09/2017 - 18:30 - 19:15

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 18.30 – 19.15 uur: 14/15 jaar

Activiteit

Start Catechesatie Ds- D-M Heikoop

25/09/2017 - 18:45 - 19:45
Catechisatieschema.  Op maandag 25 september start in het Maranathacentrum (MC) het seizoen voor de catechisaties: Jongerencatechese 12-16. Maandag 18.45-19.45 uur, 12-13-jarigen (Follow Me). Maandag 18.45-19.45 uur, 14-16 jarigen (Follow Me).
Het Anker

Catechese 16/17

25/09/2017 - 19:15 - 20:00

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 19.15 – 20.00 uur: 16/17 jaar

Het Anker

Catechese 18+

25/09/2017 - 20:00 - 20:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Maandag 20.00 – 20.45 uur: 18+

Logo Bogerman

Verenigingsavond

25/09/2017 - 20:00 - 22:00

Inleider : Ds. T.C. Guijt

Onderwerp: Vragenavond

Het Anker

Belijdeniscatechese

25/09/2017 - 20:45 - 22:00

Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid de catechese te volgen die uitloopt op de mogelijkheid ( niet de verplichting!) om aan het eind belijdenis van het geloof af te leggen.

Wil je van tevoren info of een gesprekje, mail/bel gerust!!

Het Anker

Catechese 12/13

26/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Dinsdag 17.00 – 17.45 uur: 12/13 jaar

Het Anker

Catechese 18+

26/09/2017 - 19:00 - 19:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Dinsdag 19.00 – 19.45 uur: 18+

Bidden6

Gebedskring

26/09/2017 - 19:45 - 20:30

Er zijn altijd weer nieuwe bidders welkom!!

Het Anker

Catechese 14/15 jaar

27/09/2017 - 17:00 - 17:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Woensdag 17.00 – 17.45 uur: 14/15 jaar

Het Anker

Catechese 16/17

27/09/2017 - 19:00 - 19:45

De catechese begint weer. Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen.

Woensdag 19.00 – 19.45 uur: 16/17 jaar

Handen schudden

Contactmorgen

28/09/2017 - 10:00 - 13:00

D.V. donderdag 28 september hopen we weer een contactochtend te houden. Naast de meditatie, samen zingen en ontmoeting hopen onze broeders Henny Hoek en Bram Barnhoorn een PowerPoint presentatie te houden over ‘De Sionwijk, vroeger en nu’.  Aan de hand van foto’s  e. d. willen zij laten zien hoe dit deel van Katwijk er vroeger uitzag en nu.